CONTROL-UNITED IN BLOOD(CD-RANDALE RECORDS RAN218)

Ännu en grupp som jag intervjuade för några år sedan och deras skiva har ett namn som redan tangerats och använts av Agnostic Front på nån ep väl? Skivan startar med något som låter som en bomb som briserar och sedan är musiken igång. Det som jag gillar riktigt mycket med textbladet är att man får förklaringar på varje låt och det är bra tycker jag för ibland undrar man ju egentligen vad de sjunger om även om man läser texten. Pigeonhold by Cretin är en låt som jag verkligen gillar och den handlar om näthat etc och deras texter berör mig allihop. Musiken då…den berör också väldigt mycket för det är en ganska tuff form av punkrock någonstans mellan hardcore och punk tycker jag! Men det är låtar som i vilket fall är lätta att sjunga med i och det är ju aldrig fel. För om man vill säga något viktigt är det ju inte helt fel att få folk att sjunga med i refrängerna. 29/9-2016


********

CONTROL-UNITED IN BLOOD(CD-RANDALE RECORDS RAN218)

Another group that I interviewed a few years ago, and their album has a name that has already been touched and used by Agnostic Front at eachother ep well? The album starts with something that sounds like a bomb exploding and then the music is started. The thing that I like quite a lot with the text blade is that you get explanations of each song and it's good I think because sometimes one wonders what the songs are about and what they are singing about, even if you read the text. Pigeon Hold by Cretin is a song that I really like and it is about nethate etc and their lyrics touch me all of them. The music then ... it also touches a lot of it is pretty tough form of punk rock somewhere between hardcore and punk, I think! But there are songs in which cases are easy to sing along with and it's never wrong. Because if you want to say something important, it's not completely wrong to get people to sing along with the chorus. 29/9-2016

CONTROL-BALLAD OF THE WORKING MAN(CD-RANDALE RAN 148)

Jag hade några skivor med gruppen sedan innan och hade väl kanske inte riktigt fastnat för dem men nu är jag fast känns det som. Jag tror det är lite blandade åldrar i gruppen men det som slår mig mest är att det är väldigt energiskt. Jag tänker lite på tidiga Sham 69 och det är väl en komplimang om något kan jag tänka mig. Man blir glad av musiken och texterna behandlar många olika saker, som frihet, tatueringar etc. Ja ni vet saker som färgar livet…sådant som punkband sjunger om. Ett av de bättre banden i England just nu och än en gång när jag lyssnar igen så slas jag av deras energi och deras kärlek till musiken som har gjort att de har gjort en skiva som kommer att hålla länge. 30/9-2014

*******

CONTROL-BALLAD OF THE WORKING MAN(CD-RANDALE RAN 148)

I had a few records with the group since before and had well maybe not quite stuck to them but now I'm stuck, it feels like. I think it's a bit mixed ages in the group, but what strikes me most is that it's very energetic. I think a bit of early Sham 69 and it is well compliment about anything I can imagine. You will be pleased by the music and the lyrics deal with many different things, like freedom, tattoos, etc. Yes you know, things like color life ... such as punk bands singing about. One of the better bands in England right now and once again when I listen again, I am struck by their energy and their love for the music that has meant that they have made ​​a record that will last a long time. 30/9-2014

CONTROL-PUNKROCK RUINED MY LIFE(CD-STEP 1 MUSIC STEPCD183)

Controls förra skiva gillade jag och med låttitlar som Punk rock ruined my life, Rebellion in my blood och Soldier of Misfortune så ser jag framemot till att lyssna på denna med. Det vi får höra här är en ganska tung streetpunk faktiskt och jag tycker mig höra spår av både Pistols, Business, Rancid och Cockney Rejects i musiken. Jag kan tänka mig att de har lyssnat lite grand på en del metal också. Men punken ligger de trots namnet på skivan varmt om hjärtat och detta är en ytterst habil streetpunkskiva. Alla femton låtar har ett sound som faktiskt skiljer sig lite från varandra låt för låt alltså så därför känns det ibland som en samlingsskiva med olika band och det är kul. 14/12-2011

*******

CONTROL-PUNKROCK RUINED MY LIFE(CD-STEP 1 MUSIC STEPCD183)

Controls last record I liked and with songtitles like Punkrock ruined my life, Rebellion in my blood and Soldier of Misfortune so I look foreward of listening on this one. The things we hear here is really heavy streetpunk actually and I hear traces in the music both from Pistols, Business, Rancid and Cockney Rejects. I can imagine that they have listened some to some metal too. But the punk is close to their heart I think even if the record is named as it is and this is a really habile streetpunkrecord. All fifteen songs have a sound which actually is apart from each other in a way as I almost could think this was a compilationrecord with different bands and that´s fun. 14/12-2011

CONTROL-HOOLIGAN ROCK N ROLL(CD-STEP 1 MUSIC STEPCD180)

Control består av ett gäng gubbar i min ålder kan jag tänka och de är arga på mycket, på terrorister som bor på deras gata, brottslingar osv. Som vanligt får man läsa deras texter och förstå deras hat mot olika saker. Jag ser på det objektivt och lyssnar in mig på musiken istället för det är svårt det här med linjen mellan patriotism och idiotism. Skivan börjar med en larmsignal och hela skivan är en larmsignal på att inte allt står rätt till i England just nu. Musikaliskt är det riktigt bra med influenser från Cocksparrer, 77-punk och lite streetpunk…. Riktigt bra, 26/4-2010

*******

CONTROL-HOOLIGAN ROCK N ROLL(CD-STEP 1 MUSIC STEPCD180)

Control is some guys in my age I can imagine and they´re angry on a lot of things, on terrorists which is living down their street, criminals etc. As usual you must have to read their lyrics and understand their hate against things. I must see this objective and I listen to the music instead because the border between patriotism and idiotism is hard. The record starts with a fire alert and the whole record is a Fire alert on that everything isn´t all right in the old UK. Musically it´s really good with influences from Cocksparrer, 77-punk and some streetpunk….really good. 26/4-2010