CONTINGENT ANONYME-AS GLORIAM(CD-RUSTY KNIVES RKR 045)

Så där ja….fräck oimusik eller vad man skall kalla detta är vad Contingent Anonyme ger oss I sina 12 låtar. Det är ganska snabbspelad sådan också men det gör inget eftersom de hela tiden klarar av att hålla sig på vägen om man säger så. Helt klart är detta musik som håller i längden och det tycker jag är viktigt när det gäller punkmusik och man får ju tänka att den här musiken snart har 40 år på nacken även om den kanske inte lät så här i starten så finns det alltid spår av den gamla punken i bakgrunden. De lägger in lite skamusik ibland också och det vinner de på i längden tycker jag för det gör i alla fall mig mjuk i kroppen om man säger så. Fransk punk har anor och den här gruppen för den vidare in i 2000-talet. 28/11-2014

*******

CONTINGENT ANONYME-AS GLORIAM(CD-RUSTY KNIVES RKR 045)

That's it ... .cool oimusic or what to call this is what Contingent Anonyme gives us in its 12 songs. It's pretty fast-paced one too but it does not matter since they constantly manage to stay on the road so to speak. Clearly, this is music that endures and I think this is important when it comes to punk music and you have got to think that this music will soon have 40 years behind even though it may not sound like this in the beginning, there are always traces of the old punk in the background. They put a little ska music sometimes and there they win in the long run, I think for sure make me soft in your body if you say so. French punk goes back in time with style and this group for the further into the 2000s. 28/11-2014