CONQUESTIO/SOBRAS DEL DESCONTENTO(LP-CRAPOULET RECORDS MM)

 

Jag fick skivan från tjeckiska Conquesto men här splittar de med chilenska Sobras Del Descontento. Jag börjar med Conquestio som inleder med en låt som jag blir lite överraskad av. För jag tycker att det låter som en deathmetalsångare har tagit över sångmicken i ett hardcoreband. Men jag vänjer mig ganska fort och förstår att det ä ren kvinna som sjunger och jag kolla in videon påNavzdy Sam och det är svårt att förstå att hon har en sådan röst…grymt! Kul med band som sjunger på sitt eget hemspråk och det gör allt så mycket mer trovärdigt och Conquestio är verkligen trovärdiga. Chilenska Sobras del Descontento spelar snabb musik och har bara en låt över 2 minuter och då är den 3.29 istället. Sjunger på spanska så här snackar vi världspråk. Man kan spela hardcore I Chile också, det märks ganska fort på skivan och jag blir alltid så glad när jag hör punk/hardcore från länder som jag inte är så van att höra musik ifrån. Liksom Conquestio så finns det spar från death metal och det är väl crustmusiken som visar sig här. Riktigt bra och ilsken hardcore från Chile var något jag hade längtat efter känner jag nu! 23/6-2021


********

CONQUESTIO/SOBRAS DEL DESCONTENTO(LP-CRAPOULET RECORDS MM)

I got the record from Czech Conquesto but here they split with Chilean Sobras Del Descontento. I start with Conquestio which begins with a song that I am a little surprised by. Because I think it sounds like a death metal singer has taken over the singing mic in a hardcore band. But I get used to it pretty quickly and understand that it's a woman who sings and I check out the video on Navzdy Sam and it's hard to understand that she has such a voice… cool! Fun with bands that sing in their own home language and it makes everything so much more believable and Conquestio are really believable. Chilean Sobras del Descontento plays fast music and has only one song over 2 minutes and then it is 3.29 instead. Singing in Spanish, this is how we speak world languages. You can play hardcore in Chile too, it shows quite quickly on the record and I always get so happy when I hear punk / hardcore from countries that I am not so used to hearing music from. Like Conquestio, there are tracks from death metal and it is probably the crust music that shows up here. Really good and angry hardcore from Chile was something I had longed for I feel now! 23/6-2021

CONQUESTIO-NAREK(CD-CECEK RECORDS CR 186)

 

Goodnight white pride är en av låtarna(GNWP) och redan där gillar jag gruppen. Det star även på skivan och det viktigt. Tjeckiska Conquestio är en grupp jag verkligen gillar. Deras sångerska Terka som skriker ut sin ångest till en musik som verkligen berör. Det finns beröringspunkter bade till UK82-musik som i början av Jsou kolem nas men det mesta handlar ju om hardcore och då på ett sätt som gör att det är svårt att sitta still om man säger så. Ganska rå och primitiv musik och det gör att det känns som om de verkligen lever som de låter på något sätt. Ni som gillar hardcore som verkligen inte är tillrättalagd kommer att älska den här tjeckiska gruppen och ni kommer inte att bli besvikna. Det finns så många saker jag älskar med musik och då framförallt punk, det är när en tjej sjunger, de sjunger på sitt hemspråk och de spelar punk/hardcore. Här införlivas alla kriterier på ett ypperligt och hårt sätt!  23/6-2021


********

CONQUESTIO-NAREK(CD-CECEK RECORDS CR 186)

Goodnight white pride is one of the songs (GNWP) and already there I like the group. It's also on the recordbooklet and that's important. Czech Conquestio is a group I really like. Their singer Terka who shouts out her anxiety to a music that really touches. There are points of contact both for UK82 music as in the beginning of Jsou kolem nas but most of it is about hardcore and then in a way that makes it difficult to sit still if you say so. Pretty raw and primitive music and it makes it feel like they really live as they sound somehow. You who like hardcore that is really not suited to hitmusic will love this Czech group and you will not be disappointed. There are so many things I love about music and especially punk, it's when a girl sings, they sing in their home language and they play punk / hardcore. Here, all criteria are incorporated in an excellent and hard way! 23/6-2021