CONFUSIONS-BLACK SILHOUTTES(2 LP-MASSPRODUKTION MASS LP-224)

Att släppa en dubbel LP med 20 låtar kräver sina män och här är de….Många av låtarna på skiva 2 är släppta digitalt innan men vi börjar med skiva 1 och där inleds skivan med titellåten som är en svävande låt med sång som är riktig snygg.  Framförallt är produktionen riktigt bra också och det är svårt att inte gilla gruppen även om man mest är inne på punk eller liknande. Men jag gillar ju en del indie och Confusions är verkligen en grupp som jag skulle kunna spela upp för att visa folk vad indie är. Det är lugna takter för det mesta och en skiva som ger oss tid till eftertanke på något sätt och jag tror det bästa är att bara ligga och njuta till den vackra musiken. Close your eyes har en fräck melodislinga bakom hela tiden och jag gillar verkligen den låten. Jag vet inte egentligen vilka band jag skulle vilja jämföra med men tänker på Lloyd Cole and the Commotions och jag vet inte varför för det finns säkert en massa andra band att jämföra med…men jag tror att ni som gillar honom gillar det här. På skiva 2 finns till exmeple I wish we could swim now som släpptes 2018 som singel och den för tankarna till en tidig Cure låt…tagen från Faith eller något….2018 kom också Don´t you fall in love som är en tyngre sak som ger mig Echo and the Bunnymen-vibbar…bästa på skivan? Avlutande Are you breathing under water är lugn som bara den men den ger mi gen hel del. Denna skivan är som en vandring mellan olika indie-stilar och det uppskattar jag. Confusions bästa skiva! 5/5-2021


*******

CONFUSIONS-BLACK SILHOUTTES(2 LP-MASSPRODUKTION MASS LP-224)

Releasing a double LP with 20 songs requires its men and here they are…. Many of the songs on record 2 is released digitally before but we start with record 1 and it´s first song which is the titletrack which is a floating song with vocals which is really nice.. Above all, the production is really good as well and it is difficult not to like the group even if you are mostly into punk or the like. But I like some indie and Confusions is really a group that I could play to show people what indie is. It's calm beats for the most part and a record that gives us time to reflect in some way and I think the best thing is to just lie down and enjoy the beautiful music. Close your eyes has a cheeky melody loop behind it all the time and I really like that song. I do not really know which bands I would like to compare with but I think of Lloyd Cole and the Commotions and I do not know why because there are probably a lot of other bands to compare with… but I think that you who likes him likes this. On record 2 there is for example I wish we could swim now which was released in 2018 as a single and it brings to mind an early Cure song… taken from Faith or something… .2018 also came Don´t you fall in love which is a heavier thing that gives me Echo and the Bunnymen vibes… best on the record? Concluding Are you breathing under water is calm as just that but it gives me a lot. This record is like a journey between different indie styles and I appreciate that. Confusion's best record! 5/5-2021

CONFUSIONS-CONFUSIONS(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 135)

Confusions har hållit på länge och kämpat nu med sin musik och de väntar väl på det stora genombrottet. Jag tror de kan få ett genombrott med låten Oh God I think I´m in love där det finns en hel del popinfluenser såsom Cure, Weezer etc och jag tycker det är en riktigt bra och genomarbetad låt och det är ju hela skivan såklart. Skam vore väl det annars med tanke på att de har varit med ganska länge. Jag tyckte en gång i tiden att de var ganska tråkiga men jag tycker nog att de har blivit bättre eller också är det jag som vidgat mina vyer. Kolla in några av låtarna(bl.a den jag nämnde) för att få en inblick i dagens Sverige och dess pop och jag tror Confusions är en grupp som verkligen är den rätta för att försvara Sveriges färger i ett pop-VM om det hade funnits det. 26/8-2014

*******

CONFUSIONS-CONFUSIONS(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 135)

Confusions have stayed in a long and struggled now with their music and the wait well on the big breakthrough. I think they may have a breakthrough with the song Oh God I think I'm in love where there's a lot of pop influences such as the Cure, Weezer, etc. and I think it's a really good and thorough song and that's the whole disc of course. Shame it sure would be otherwise, given that they have been having for quite some time. I thought at one time they were quite boring but I think they have gotten better, or is it me that has widened my horizons. Check out some of the songs (among others that I mentioned) to get an insight into today's Sweden and its pop and I think Confusions is a group that really is the right to defend Sweden's colors in a pop-championship if there had been it. 26/8-2014

CONFUSIONS-A PERMANENT MARKER(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-113)

Jag trodde nästan att Confusions hade slutat att spela men här fick jag precis en ny skiva med dem och det är alltid trevligt att lyssna till denna skickliga grupp. Ganska lugn musik men den ger faktiskt en hel del ändå för det känns som om både en som gillar Dire Straits och en som gillar Blur skulle kunna uppskatta detta ganska mycket och då förstår ni kanske hur det låter om ni är något sånär bevandrade i rockmusik. Popsicle är också en grupp som dyker upp i mitt huvud efter några låtar och detta utan att vara något som helst plagiat. 30/10-09

******

CONFUSIONS-A PERMANENT MARKER(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-113)

I almost thought that Confusions have quit playing together when I got a record from them and it´s always nice to listen to this scill group. Rather calm music but it´s actually gives me a lot and it feels like even if you like Dire Straits or you like Blur so will you like this one and then you maybe can understand how it sounds if you a little bit have a historic view on rockmusic. Popsicle is also a group which comes up into me head after some songs and that without being any copy of that band or so. 30/10-09

CONFUSIONS-THE STORY BEHIND THE STORY(CD-MASSPRODUKTION MASSCD-109)

Skivan börjar med den 7.30 långa There ain´t no easy way out of here och det är nästan som ett epos av storslagen rockmusik. Det är intressant hur de blandar och ger på denna 17 låtars långa skiva egentligen för deras musik är alltifrån pop till rå rock som i Dead Afternoon och allt däremellan. Vad som också fascinerar mig är att de faktiskt blir bättre och bättre för varje skiva. Detta till trots att det inte för den uppmärksamhet som man tycker gruppen är värd. Kul att lyssna till i alla fall och hela skivan känns som en resa i rockens historia på något sätt. 7/3-08

*******

CONFUSIONS-THE STORY BEHIND THE STORY(CD-MASSPRODUKTION MASSCD-109)

The record begins with the 7.30 long There ain´t no easy way out of here and it´s almost like an epos of really big rockmusic. It´s interesting how they mix and gives us different things on this 17 track long record because their music is everything from pop to raw rock as in Dead Afternoon and everything there between. What fascinates me too is that they´re actually becoming better and better for every record. And that even if the attention in Sweden haven´t been so big as it should have been and the whole record feels like a journey in the history of rock in some way. 7/3-08

CONFUSIONS-IT SURE LOOKS LIKE CONFUSIONS BUT IT SOUNDS MORE ACOUSTIC(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-108)

Den här gruppen harvar på utan att få det stora genombrottet i Sverige som de kanske borde ha fått. Här kör de tio låtar akustiskt och det är rätt skönt så här på eftermiddagen. Jag hör kanske inte att det är så akustiskt som jag trodde det skulle vara för det kan bli ganska bra ös här med. Typisk indiemusik i alla fall och jag tror helt klart att ni som saknar Popsicle skulle kunna gilla detta och ha den här gruppen som ny favorit. Inte för att det låter precis som dem men det finns ändå beröringspunkter…..kolla in om ni vill ha rejält mycket med indiesmäll. 15/5-07

*******

CONFUSIONS-IT SURE LOOKS LIKE CONFUSIONS BUT IT SOUNDS MORE ACOUSTIC(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-108)

This group goes on without getting the big breakthrough in Sweden as they should have. Here they do ten songs acoustic and it´s really nice to hear this afternoon. I maybe not hear that it is so acoustic as I thought it should be because it become really tough music here too. Typical indiemusic is it anyway and I think that you misses Popsicle would like this group a lot too and have this group as a new favourite. Not so that it sounds like them but there anyway same influences somewhere I think. …check this out if you want a lot of indiehits. 15/5-07

CONFUSIONS-5 AM(CD-MASSPRODUKTION MASSCD-104)

 Confusions kämpar på i det tysta. De har väl inte riktigt lyckats att få den uppmärksamhet i Sverige som de borde haft. De spelar en ganska lättviktig typ av brittisk pop för att kalla det något. Ganska trevligt är det i alla fall och jag saknar inte något och gillade ni grupper som This Perfect Day, Popsicle, Wannadies osv så kommer nog Confusions att fylla lite av det tomrummet. Man blir glad av denna pop och det är inte mycket mer med det utan det är väl så här pop skall låta. Kolla in om det verkar intressant. 15/2-06

*******

CONFUSIONS-5 AM(CD-MASSPRODUKTION MASSCD-104)

 Confusions struggles on in the silent. They haven´t managed to get the attention they should have in Sweden . They play a sort of really light pop and biritish popstyled maybe. Really nice it is anyway and I don´t miss anything  and did you like groups like This Perfect Day, Popsicle, Wannadies and so on so should Confusions fill a little of that space. You get happy when you hear the group and that´s nothing more with that and that´s the way pop should sound. Check this out if this sounds interesting. 15/2-06

CONFUSIONS-IMAGINATION(MINI-CD MASSPRODUKTION MASS CDS-103)

Confusions blir bara bättre och bättre för varje skiva de gör. Imagination är tyngre än vad vi är vana vid, Oh-la-la mer lekfull än vad vi är vana vid osv. Jag gillar deras indiepop för den ger mig något och blir inte bara en blek kopia av andras musik utan Confusions gör en musik som mer än berör. Kolla in dessa fyra låtar så förstår ni ganska snabbt vad jag menar. 2/11-05

*******

CONFUSIONS-IMAGINATION(MINI-CD MASSPRODUKTION MASS CDS-103)  

Confusions only get better and better for every record they do. Imagination is heavier than we´re used to, Oh-la-la more playful than we´re used to and so on. I like their indiepop because it gives me something and it´s not a pale copy of others music because Confusions do music which touches. Please check out these four songs and you can understand really fast what I mean. 2/11-05

CONFUSIONS-DON´T LET THE WORLD CATCH YOU CRYING(CD-SINGEL/MASSPRODUKTION MASS CDS-99)

 Confusions kändes väldigt kommersiella ett tag men det känns som om de har hittat sin stil nu i och med nya singeln. Pelé på framsidan gråtande(är det VM 1958?) och musiken är väl också en slags gråtande sak. Mycket känslor är vad vi får i musiken och helt klart känns Confusions mer intressanta än vad de någonsin gjort förut, i alla fall för min del. Det låter lite engelsk indiepop sådär och det är väl aldrig fel, ganska lugnt men ändå. 14/12-04

*******

CONFUSIONS-DON´T LET THE WORLD CATCH YOU CRYING(CD-SINGEL/MASSPRODUKTION MASS CDS-99)

 Confusions felt a little bit too commercial for a while ago but it feels like if they have found their style now with their new single. Pelé on the frontside crying(is it from Sweden 1958?) and the music is a little bit of crying music also. Much feelings is what we get in the music and it´s feels like if Confusions is more interesting than they ever have been, anyway for me. It sounds a little bit of indiepop and that´s never wrong, but really calm anyway.14/12-04

CONFUSIONS-TRAMPOLINE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 94)

Titellåten låter som om Olle Ljungström hade börjat att sjunga på engelska och då förstår ni att det handlar om pop. Nya skivan med Confusions sprudlar av ideér och vad som är roligt med pop. 12 låtar som bara känns lekfulla och med körer och melodier som kan få den popfrälste att krypa från Stockholm till Göteborg för att få höra mer. Kolla in detta om ni gillar pop för det gör verkligen grabbarna och tjejen i Confusions, var så säkra.  Det kanske inte är det mest ösiga som getts ut på en skiva i år men detta håller i vilket fall hög klass. Painted Poeple vilken jävla bra poplåt, någon som saknar This Perfect Day?3/10-02

*******

CONFUSIONS-TRAMPOLINE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 94)

It sounds like Olle Ljungström have begin to sing in english when we listen to the titletrack. The new record with Confusions bubbles of ideas and what is funny with pop. 12 songs which feels playful and with choirs and melodies which can get a popnerd to go on his knees between Stokcholm and Gothenburg only to hear some more. Please check this out if you like pop because that do the four guys and the girl, be so sure. It´s not maybe the most fastest record but it´s have a very high class. Åainted Poeple, what a fucking good popsong, noone missing This Perfect Day? 3/10-02

CONFUSIONS-THE PILOT(CD-SINGEL MASSPRODUKTION MASS CDS-93)

Det var ett tag sedan sist. Confusions luriga och intelligenta pop kanske inte har varit saknad av mig men jag undrade faktiskt var de hade tagit vägen. Här är ett livstecken från dem med en snärtig poplåt med en refräng som kommer att fastna på folk. Chamberversion feat Nordiaensamblen är riktigt bra för här låter de på ett sätt som är svårbeskrivbart, lite Beatles kanske 14/8-02

*******

CONFUSIONS-THE PILOT(CD-SINGEL MASSPRODUKTION MASS CDS-93)

It was a while ago. Confusions odd and intelligent pop maybe haven´t been missing by me but I have wonder where they went away. here´s a lifesign from them with a good popsong with a refarin which going to be in people´s head for a while. Chamberversion feat Nordiaensamblen is really good because here they sound in a way which is really hard todescribe, some Beatles maybe  14/8-02