CONFORT-CHAMP(CD-BITUME)

6 låtar med fransk post-grunge eller space-metal som de beskriver sig själva. Space förstår jag för det är en ganska svävande musik om man säger så och det är ett sound som är ganska svårdefinierbart. Ibland tänker jag på Cures tidiga basgångar och det är ju en trevlig upplevelse för de älskade jag på de tidiga skivorna. Det verkar vara musik utan sång och det kanske inte är min starka gren. Men det här bandet lyfter den genren lite grand tycker jag och det finns starka och suggestiva melodier som hjälper denna ganska tuffa musik att lyfta trots att ingen sjunger till musiken.  Inte så mycket mer att orda om mer än att det var bättre än jag trodde.... 5/8-2021

******
CONFORT-CHAMP(CD-BITUME)

6
songs with French post-grunge or space-metal as they describe themselves. Space I understand because it's a pretty soaring music if you say so and it's a sound that's pretty hard to definable. Sometimes I think about Cure's early basss and it's a nice experience for the loved ones I loved on the early records. It seems to be music without singing and it may not be my strong branch. But this band lifts that genre a little bit, I think, and there are strong and suggestive melodies that help this pretty tough music lift even though no one sings to the music.  Not much more to say about than that it was better than I thought.... 5/8-2021