CONFLICT-CONCLUSION(LP-PHR RECORDS PH 212)  

Det var längesedan jag lyssnade på denna skiva och det känns befriande att lyssna till Conflict då och då. Denna gång blir det på vinyl och jag är ju inte alltid positiv till vinyl men jag tycker ändå att man får en lite annan upplevelse. Colin som sjunger är alltid trevligt att lyssna till och både han och Crass sångare Steve är sångare som lever in i musiken på ett fantastiskt sätt. No more..... ger oss en kvinnlig sångerska och lite baktakt i musiken och man vet aldrig riktigt var man har gruppen. Det man vet är att de är förbannade som bara den och politik är en viktig del i deras musik. Jag vet inte på vilken plats jag rankar denna skivan bland Conflicts egna men jag måste nog säga att detta är riktigt bra anarkopunk. På baksidan blandas lugna stycken med baktakt och råpunk...riktigt bra! 21/7-2017

********

CONFLICT-CONCLUSION(LP-PHR RECORDS PH 212)  

It was long since I listened to this disc and it feels liberating to listen to Conflict every now and then. This time it's on vinyl and I'm not always positive about vinyl, but I still feel that you get a little different experience. Colin who sings is always nice to listen to and both he and Crass singer Steve are singers who live in the music in a fantastic way. No more ..... gives us a female singer and a little bit of reggaetunes in the music and you never really know where you have the group. What we know is that they are angry as fuck and that politics are an important part of their music. I do not know where I rank this disc among Conflicts other records but I must say that this is really good anarkopunk. On the back, there is calm pieces which are mixed with reggae and raw punk... really good! 21/7-2017

CONFLICT-THE FINAL CONFLICT(LP-PHR RECORDS PHR 159)

Att Conflict är ett av världens bästa anrchopunkband råder väl ingen tvekan om. Nu har tjeckiska PHR remastrat The final Conflict och de har gjort ett gott arbete även om originalet inte var något fel på tycker jag. Skivan är fylla av aggressiva låtar i sann Conflictanda och den här typen av hardcoreinfluenser som gruppen har är en av det bättre sakerna jag vet. Jag älskar deras tempo, deras ilska och när de växelsjunger som de gör här blir det riktigt fräckt. Texterna är av största vikt och tyvärr är de lika aktuella idag som de var när skivan släpptes första gången.  En av mina favoritskivor med Conflict är detta i alla fall och jag råder alla människor som gillar tuff punk i att investera i denna skiva för det finns inte mycket andra alternativ än att göra det.  Tuffare och bättre blir inte anarchopunk och ni som har missat detta borde inte få kalla sig punkare ;-) Precis som ett annat band på C så får de in lite reggae och lite udda tongångar i några av låtarna  (CLASH)  31/3-2015

********

CONFLICT-THE FINAL CONFLICT(LP-PHR RECORDS PHR 159)

That Conflict is one of the world's best anrchopunkband is well no doubt. Now the Czech PHR remastered The Final Conflict and they have done a good job even if the original was not something wrong I think. The disk is filled with aggressive songs in the true spirit Conflict and this type of hardcore influences that group is one of the better things I know. I love their pace, their anger and when they interact sing as they do here, it will be really cool. The texts are of paramount importance, and unfortunately, they are as relevant today as they were when the disc was first released. One of my favorite discs with Conflict is this anyway and I advise all people who like tough punk in investing in this disc there is not much option but to do it. Tougher and better will not anarchopunk and you who have missed this should not be allowed to call themselves punks;-). Just like another band at C so they get into a little reggae and a bit odd noises of some of the songs(CLASH) 31/3-2015

CONFLICT-TURNING REBELLION INTO MONEY(CD-MORTARHATE MORT A8/CHERRY RED)

Den här konserten hyste två sångare, det var Colin som vanligt från Conflict men även Steve Ignorant från Crass medverkade på denna konsert 1987.  En hel del Crasslåtar kommer förbi våra öron eller vad sägs om Working Class rip-off, Do they owe us a living, Big A little A och How does it feel……Ljudet är väl sådär men ingen av dessa grupper har väl varit kända för att prioritera ljudet utan här är det de politiska texterna som är det viktigaste. Här har de till och med två saxofonspelare på scen och de 80 minuterna fyllda av Conflict och Crasslåtar går fort och ibland känns det som om man var med på konserten. 7/8-06

*******

CONFLICT-TURNING REBELLION INTO MONEY(CD-MORTARHATE MORT A8/CHERRY RED)

This concert had two singers, it was Colin as usual from Conflcit but also Steve Ignorant from Crass was on this concert 1987. A lot of Crasssongs comes through our ears or what to say about songs like Working Class rip-off, Do they owe us a living, Big A little A and How does it feel……The sound isn´t so good but noone of these groups have been known to prior the sound because here it is the political lyrics which is the thing and most important. Here on this concert they have two saxophoneplayers too and the 80 minutes is filled with Conflcit and Crassongs and it goes fast(the time) and sometimes it feels like I´m on this concert. 7/8-06

CONFLICT-THE UNGOVERNABLE FORCE(CD-MORTARHATE MORTUS A3/CHERRY RED)

Denna skiva köpte jag precis på CD men jag slängde iväg den fort när jag fick tag på den här med extralåtar som singellåtar från The Battle continues och några alternativa mixar på. Skivan kom ut 1986 och deras hyllning till Crass är riktigt bra och en hel del låtar till som verkligen visar oss var skåpet skall stå när det gäller tuff punkrock. Långa och meningsfulla texter blandat med tuff punkrock/hardcore och ett sound som känns ganska eget även om det finns spår av Crass och andra anarchogrupper. Men helt klart är att Conflict är en världens viktigaste punkgrupper genom tiderna och man blir trots det hårda soundet alltid glad och stark när man hör dem. 7/6-06

********

CONFLICT-THE UNGOVERNABLE FORCE(CD-MORTARHATE MORTUS A3/CHERRY RED)  

This record I bought recently on CD but I throwed it away fast when I got this one with extrasongs with singletracks from The Battle Continues and some alternative mixes on it. The record came out 1986 and their tribute to Crass is really good and whole lot of other songs too which really shows us how good punkrock will be played. Long and meaningful lyrics mixed with tough punkrock/hardcore and a sound which feels really own even if it's traces from Crass and other anarchgroups. But really obvious is that Conflict os one of the worlds most important punkgroups through all times and you get even if the sounds is really hard always happy and strong when you hear their music. 7/6-06

CONFLICT-INCREASE THE PRESSURE(CD-MORTARHATE MORTUS A2/CHERRY RED)

Extralåtar även på denna skiva och med singellåtar från The Serenade is dead och This is not enough blir detta riktigt bra detta. Lägg till detta 11 låtar från en livekonsert från 1983 och Conflict har ännu en gång gett oss ett klassiskt album. ”The second album full of same old songs” sjunger Conflict i titellåten och man märker redan där att de är trötta på allt och förbannade på mycket. Det är bra för band som är förbannade låter mycket bättre. Livelåtarna kunde väl varit bättre men att ta med den underbara skivan The serenade is dead är en kulturgärning. Kanske inte lika bra som It´s time to see who´s who men inte långt ifrån. 7/6-06

********

CONFLICT-INCREASE THE PRESSURE(CD-MORTARHATE MORTUS A2/CHERRY RED)  

Extrasongs on this record too and with singletracks from The serenade is dead and This is not enough is this really good. Put to this 11 songs from a liveconcert from 1983 and Conflict have given us a a classic album again. ”The second album full of same old songs” sings Conflict in the titletrack and as you can notice already there is that they´re tired of everything and very pissed on many things. It's good for a band to be angry because they sound so much better. The livesongs could have been better but to take the wonderful record The serenade is dead on this record is a really good thing to do. Maybe not so good as It's time to see who´s who but not so far away. 7/6-06

CONFLICT-IT'S TIME TO SEE WHO´S WHO(CD-MORTARHATE MORTUS A1/CHERRY RED)

Jag tror det är andra gången jag recenserar denna skiva. Nu är den uppfräschad och man har lagt till Conflict första två singlar The house that man built och To a nation of animal lovers  och det lyfter skivan ännu mer. Det var väl tänkt att Conflict skulle bli något av arvtagare till Crass och jag tycker de lyckades mer än väl. Conflict musik var lite mer melodisk än Crass men annars var sig mycket likt. Kanske inte att man nästan spelade en 50-talspastischpunkrock låt i och med Young parasites. Hur bra är inte den då?  Texterna är inte att leka med för här är det ilskna saker som skrivs och sjunges och politisk musik när den är som bäst. En av de mest klassiska punkskivorna någonsin.7/6-06

*********

CONFLICT-IT'S TIME TO SEE WHO´S WHO(CD-MORTARHATE MORTUS A1/CHERRY RED)

I think this is the second time I review this record. Now it's digitally remastered and they have put on Conflicts first two singles The house that man built and To a nation of animal lovers and it liftes the record even more. It's thought that Conflcit should take over after Crass and I think they´re doing that really good. Conflict music was a little bit more melodic than Crass but otherwise it was really similar toe ach other. Maybe not that they played a 50´srockpunkpastisch called Young Parasites, And how good isn´t that then? The lyrics is really good because here it is really angry things which is written and singed and political music at it's best. One of the most classic punkrecords ever. 7/6-06

CONFLICT-EMPLOYING ALL NECESSARY(CD-ANAGRAM CD PUNK 124)

De är ju ingen ändring av vad jag tycker på denna första version av denna samlingsserie. Här finns underbara alster som The guilt and the glory, Law & Order och The Serenade is Dead för att nämna några. Musiken känner jag inte för att beskriva ännu en gång men ni vet att jag älskar detta underbara band. Det spritter i ben och man känner världssamvetet som gnager som en ond tand. Man vill bara kasta sig ut i högen av pogande mohikaner och skrika politiska slagord 7/3-02

********

CONFLICT-EMPLOYING ALL NECESSARY(CD-ANAGRAM CD PUNK 124)

It´s no change what i think of this record if you have read my review on the second issue of this serie.  Here´s some wonderful songs like The guilt and the glory, Law & Order and The Serenade is Dead to mention some. The music I don´t feel to describe once more but you know that I love this wonderful band. they makes me wanna dance and you feel the worldconscious which bites me in the back and feels like toothache. You ony want to throw you out in the wild crowd of pogoing mohicans and shout poltical words all over them  7/3-02

CONFLICT-DEPLOYING ALL MEANS NECESSARY-ISSUE TWO(CD- ANAGRAM CD PUNK 125)

Conflict har ju alltid varit ett av mina favorit anarkiband. Här är andra delen i en best of samling som Anagram har gett ut. Här är det 16 låtar plus en video med Big A little A som spelades in 1987. Självklart lyser ilskan över hela skivan och Conflict delar ut spottloskor mot allt och alla.  Jag tycker nog att de har ett sound som inte något band har nuförtiden. Så många bra låtar har gruppen gjort och vill du kolla in lite bra anarkipunk och tycker Crass är för konstiga så bör du kolla in Conflict , helt klart  16/11-01

********

CONFLICT-DEPLOYING ALL MEANS NECESSARY-ISSUE TWO(CD- ANAGRAM CD PUNK 125)

Conflict have always been one of my favourite anarchybands and here is a best of compilation(the second record) which Anagram have been releasing. here it´s 16 songs plus a live footage of Big a little A recorded in 1987. Of course the nager shines big over the group and Conflict spit at all and everything. I think they have a sound which not many bands have nowadays and they have so many good hardrocking songs and do you want to check out some good anarchypunk and think that Crass is to odd check out Conflict  16/11-01

CONFLICT-IT´S TIME TO SEE WHO´S WHO(CD-RHYTM VICAR PREACH 027/PLASTIC HEAD)

Denna skiva ser jag som ännu en av punklassikerna och Conflict bästa LP. Den ko  ut 1982 men den känns lika aktuell år 2000. Arga texter som frammanar lite aggrevissitet på ett positivt sätt. Conflict kom i samma våg som Crass med sin anarkopunk och den var egentligen snäppet bättre , i alla fall musikaliskt.  Colin sjunger bättre än någonsin och låtarna slängs över oss som om vi vore de parlamentariker de hatar, så ska det låta  17/9-00 

********

CONFLICT-IT´S TIME TO SEE WHO´S WHO(CD-RHYTM VICAR PREACH 027/PLASTIC HEAD)

This record is one of the punkclassics through all time and Conflicts best record. It came out 1982 but it feels real true in this year too year 2000. Angry lyrics which takes foreward my aggression in a positive way and Conflict came in the same wave as Crass with their anarchypunk but Conflict was better ,musically. Colin sings better than he ever did and the songs are put over us like we were the parlamentarian they we´re so mad at( 17/9-00