CONCRETE ANGELS-CONCRETE ANGELS(CD)

Concrete Angels har ett ganska traditionellt snäll hårdrockssound och jag menar inget negativt med det. Men det är musik som passar till många olika tillfällen i alla fall i första låten. I Confession of hatred tycker jag faktiskt att de får till ett lite Metallica-aktigt sound och det passar de bättre tycker jag och framförallt passar det mig bättre också.  Jag gillar de tunga riffen som ackompanjerar musik och sången och det är så här jag vill att metal skall låta, tungt och ganska aggressivt för då är det som bäst och det är då jag uppskattar den bäst. Det känns lite trist att lyssna på annars! Jag menar ganska snäll metal...metal skall vara tung...annars kan det kvitta! 21/7-2015

******

CONCRETE ANGELS-CONCRETE ANGELS(CD)

Concrete Angels have a fairly traditional kind hard rock sound and I mean nothing negative by it. But it is music to fit many different occasions in all cases in the first song. The Confession of Hatred, I think actually that they get a little Metallica-like sound and it fits better, I think, and above all suits me better too. I like the heavy riffs that accompany music and song, and this is how I want to be metal sound, heavy and quite aggressively when it is at its best and that's when I appreciate the best. It feels a little sad to hear otherwise! I mean quite kind metal ... metal will be heavy ... otherwise it could set off! 21/7-2015