COMMUNIST EYES-I AM YOUR ANTI-HERO(SINGEL)

På framsidan av skivan ser det ut som om detta är män som har några år på nacken…Det hörs också på musiken för det är inte en sprudlande sak detta. Eller fel sagt av mig egentligen för det är musik som jag gillar , vad jag menar är att det inte är ett modernt sound och det känns att de spelar lite efter resurs och ålder och tycke såklart. För de är säkert uppväxta med 70-tals metall, New York Dolls etc och sedan kom 77-punken och det är nog därför de låter på detta rockiga 77-punkvis. Fräckt! 14/1-2015

******

COMMUNIST EYES-I AM YOUR ANTI-HERO(SINGEL)

On the front of the disc it looksas if this is men who are a few years old ... There is also the music for it is not an exuberant thing that. Or wrong of me to say really because it's the music that I like, what I mean is that it is not a modern sound and it feels that they play a little after resource, and the age and preference of course. For they are certainly grew up with 70's metal, the New York Dolls etc and then came the 77-punk and that is probably why they let this rockin '77-punkway Cool! 14/1-2015