COMMON SWIFT-THESE SAFE HOMES(CD)

En musikalisk resa får vi genom att lyssna på Common swift tycker jag. Genom progressiv musik, JethroTull, Radiohead och annan klassisk rock som Beatles.  Det är faktiskt ganska attraktiv musik som bjuds oss när Common swift sätter igång sin musik och popmusiken som strömmar ut ur mina högtalare är en ganska angenäm sådan måste jag säga. Det är lättviktigt javisst men riktigt välspelat och Common swift kan nog bli något stort med rätt hjälp men då måste de kanske få till lite bättre melodier även om de finns där men jag menar lite mer slagkraftiga melodier som får oss att sjunga med lite mer… 2/5-2011

******

COMMON SWIFT-THESE SAFE HOMES(CD)

A musical journey do we get here with listening on Common swift I think. Through progressive music, Jethro Tull, Radiohead and other classic rock like Beatles.. It´s actually really attractive music which is given to us when Common swift is going on with their music and the popmusic which is streaming outo f my stereo is really nice I must say. It´s really lightweight but really wellplayed and Common swift can be something big with the right help but then they maybe must have a little bit better melodies even if they have that already but some more melodies with more things to sing along with… 2/5-2011