COMMITED-OLDER & FASTER(CD)

Den här gruppens historia sträcker sig faktiskt ända back till 1978 och det är alltid kul när “gamla” gubbar gör sig hörda på skiva på detta vis. Kul titel på skivan också och det är kanske så det är att man spelar fortare ju äldre man blir. Det hörs att denna grupp är formad av den tidiga punken på något sätt men att de ändå har tagit in nya influenser i sin musik. Jag tycker att jag kan höra både Crass och och tidig punk, plus att man kan lägga till lite streetpunk(det är nog sångarens röst) och vad jag vill säga med detta är att de låter riktigt förbannade i alla fall och det uppskattar jag mycket. 16 låtar av yppersta punkklass och då menar jag i den lite snabbare typen av punkrock men detta utan att någon gång ens snudda vid hardcore utan här handlar det mer om att det är tuff punkrock. 27/11-2014

********

COMMITED-OLDER & FASTER(CD)

This group's history stretches actually right back to 1978 and it is always fun when "old" men make themselves heard on record in this way. Fun title on the disc as well and it is perhaps as it is to play faster the older you get. It is heard that this group is formed by the early punk in any way but they still have incorporated new influences in their music. I think I can hear both Crass and and early punk, plus you can add some street punk (it's probably the singer's voice) and what I want to say with this is that they sound really damn anyway and I appreciate that very much. 16 tracks of the finest punk class and I mean the little faster type of punk rock but without ever even touch on hardcore but here it's more that it's tough punk rock. 27/11-2014