COMMANDO M PIGG-NÄR DOM DUMMA HAR FEST(CD-ÖGLA  CDA 003)

Jag vet när Commando M Pigg en gång kom så var de verkligen nyskapande med sina udda texter och ganska udda musik. De har säkert räknats som punkband/newwaveband och det sista säkert som ett bra popband(när de sjöng på engelska. Nu är Eva, Anders, Peter och Svante tillbaka och det är kul att alla medlemmar är med och jag är väldigt spänd på vad jag skall få höra efter alla dessa år. De sjunger på svenska igen och bara det är trevligt och bra tycker jag. Jag blir nöjd redan efter första och då menar jag inte att jag fått nog utan mer att jag bara vill ha mer och mer. Jag drömmer mig tillbaka till Ny Våg-tiden när man fick höra nya och udda grupper på radion och CMP är en grupp jag hörde första gången där (tror jag). Det känns som Eva sjunger bättre än någonsin och gruppen känns mer levande än de gjorde det sista och det känns att detta är en nytändning som heter duga och deras egensinniga musik är så bra! Och att spela egensinnig musik utan att vara konstiga är en konst som CMP verkligen klarar av. Jag rankar denna skiva som tre av deras bästa skivor någonsin och de har hittat tillbaka till sitt eget sound. 27/4-2015

********

COMMANDO M PIGG-NÄR DOM DUMMA HAR FEST(CD-ÖGLA  CDA 003)

I know when Commando M Pigg once came so they were really innovative with their quirky lyrics and rather quirky music. They have certainly been counted as punk bands / newwaveband and the last safe as a great pop band (when they sang in English. Now, Eva, Anders, Peter and Svante back and it's great that all members are involved and I'm very excited about what I shall hear after all these years. They sing in Swedish again and just it's nice and good I think. I´m satisfied after the first song, and I do not mean that I had enough but more that I just want more and more. I dream me back to the New Wave era when you got to hear new and original groups on the radio and CMP is a group I heard the first time there (I think). It feels like Eva sings better than ever and the group feels more alive than they did last and it feels that this is a reawakening out of the ordinary, and their wayward music is so good! And to play wayward music without being weird is an art that CMP is really capable of. I rank this disc three of their best albums ever and they have found the back to their own sound. 27/4-2015

COMMANDO M PIGG-DECENNIET 1980-90(CD-MNW MNWCD5002) Ett av de mer udda banden i musiksverige var väl egentligen CMP för deras musik väckte känslor hos folk och deras singel med den fantastiska Kemal är och förblir en klassisk låt. Musiken kan väl betecknas som någon sorts postpunk av något slag. Det enda som fattas på skivan är väl kanske covern Sommarn Dör som de gjorde så bra. Mycket fokus på deras två första LP CMP och Mot stjärnorna och det är  kul för det var då de var som mest udda och bäst egentligen. Under min hud, Om Nej, Tom Puss och Stjärna bland faror är riktigt bra låtar som har fastnat i mitt medvetande. De sex sista låtarna på skivan är engelska låtar och det var väl då som Commando började få framgångar hos den ”vanliga” publiken också. En riktigt bra samling men som alltid är det väl så att man saknar vissa låtar.(SJU) 12/2-09

*******

COMMANDO M PIGG-DECENNIET 1980-90(CD-MNW MNWCD5002) One of the more odd bands in Musicsweden is/was CMPbecause their music woke up feelings for people and their single with the fantastic Kmeal is and will always be a classic song. The music can be seen as some sort of postpunk in some way. The only thing which is missing is maybe their cover of Somamrn Dör as they did so good. Much focus on their first LP CMP and Mot Stjärnorna and its´fun because it was then they was at their best and most odd. Under min hud, Om Nej, Tom Puss and Stjärna bland faror is really good songs which have been stucked in my consciousness, The last six songs on the record is english songs and it was then as Commando started to get success at the usual audience too. A really good compilation but as always is it so that you miss some songs.(SEVEN) 12/2-09