COMMANDANTES-LIEDER FUR DIE ARBEITERKLASSE(CD-MAD BUTCHER MBR 065) Omslaget ser ut som ett gammal östtyskt frimärke och som ni hör på deras albumtitel så verkar det vara politiskt rött här. Jag är ju inte så bra på tyska men titlar som Solidaritätslied, Bandiera Rossa och Auf auf zum kampf verkar väl vara protestsånger. Musikaliskt låter de mycket bra och det är rejäl punk som är grogrunden för deras musik. Jag gillar tyska som punkspråk för man låter verkligen förbannad.  Allt från Pistolsgitarrer till Toten Hosen sound är vad vi får när Commandantes kommer igång med sin musik. Fotbollskörer tillhör ju tysk punk och denna gruppen är inget undantag.(ÅTTA) 29/4-05

COMMANDANTES-LIEDER FUR DIE ARBEITERKLASSE(CD-MAD BUTCHER MBR 065) The cover looks like it´s coming from an old eastgerman stamp and as you can hear on their albumtitle so seems it to be political red here. I´m not so good in german language but titles like Solidaritätslied, Bandiera Rossa and Auf auf zum kampf seems to be protestsongs. Musically they sound really good and it´s a big doze punk which is the ground for their music. I like german as punklanguage because then you sound really pissed off sometimes. Everything from Pistolsguitars to Toten Housen sound we get when Commandantes gives us their music. Footballchoirs is “always” mixed with german punk and so is it here too.(EIGHT) 29/4-05