COMA-DON´T SET YOUR DOGS ONME(CD-MYSTIC 0208362ERE/PLAYGROUND)

Denna polska grupp har jag aldrig hört innan och det är alltid intressant….En ganska lugn inledning i Keep the peace men man hör redan där att det finns tyngd i deras musik och det är lite av en metalballad utan att på något sätt vara en ballad. Förstår ni? Nej, inte jag heller men jag skulle kanske kunna kalla det nu-metal eller något sådant för det är så det känns när man lyssnar på bandet Coma. Jag gillar den här typen av musik även om säkert en hel del skulle kalla den kommersiell med det känns som om det är ett sätt att få in folk som inte är så vana med hårdare musik att börja lyssna på just hårdare musik….sedan är det bara att ”tvinga” in dem i ”värre” saker…1/2-2013

*******

COMA-DON´T SET YOUR DOGS ONME(CD-MYSTIC 0208362ERE/PLAYGROUND)

This polish group have I never heard before and it´s always interesting…A really calm intro in Keep the peace but you hear already here that there is some sort of heaviness in their music and it´s a little bit of metalballad without being some sort of ballad. Do you understand? No, I don´t do that either but I will maybe call this nu-metal or something like that because that´s the way it feels when I listens to the band Coma. I like this type of music even if it´s surely is some people who will call this too commercial but that´s a way to get people who are not so use to hear hard music to start listen to harder music…and then you can “force” them in to “worser” things…1/2-2013