COLOSSUS-WAKE(CD-PERENNITY RECORDS)

Colossus börjar riktigt tungt på sin skiva och jag tycker det känns nyskapande på något sätt med en gång och jag tycker att det inte finns många band som låter som så här I Sverige just nu. Jag tycker nästan att det finns influenser från så vitt skilda band som Rush och Metallica när de är som mest invecklade och blanda det med stonerrock och just därför tycker jag att Colossus är ett band som väcker mitt intresse. Amebix är ett annat band jag tänker på.  Visst är det metal men på något mer eget och nyanserat sätt som jag inte hört på länge. Jag är ju lite dålig på att sätta sådan här musik i rätt genre eftersom jag inte är specialist i ämnet metal men jag gillar den musiken mer och mer hela tiden. Köp för fan är det enda jag kan säga om ni vill ha något tufft som verkligen berör. 10/4-2013

*******

COLOSSUS-WAKE(CD-PERENNITY RECORDS)

Colossus begins  really heavy on his record and I think it feels innovative in any way at once, and I think there are not many bands that sound like this in Sweden right now. I almost feel that there are influences from such diverse bands like Rush and Metallica. when they are at their most intricate and mix it with stoner rock and just because I think the Colossus is a band that arouses my interest. Amebix is another band I thinking about.  Sure it is metal but something more private and nuanced way that I have not heard in a long time. I'm a bit poor at putting this kind of music in the correct genre, because I am not a specialist in the subject metal but I like the music more and more all the time. Buy it for the fucks sake is the only thing I can say if you want something tough that really touches. 10/4-2013