COLOSSE-ORIGIN(CD-M & O MUSIC 333)

 

Här bjuds det metal på gammalt hederligt power metal vis efter hur jag hör hur det låter i början. Kanske inte den som är mest bevandrad i denna stil. Kanske inte så att det låter som Iron Maiden men det finns tendenser ditåt men på samma gång finns det andra influenser som grunge och NU-metal också. En av mina favoritlåtar är den snabbare Boundaries och det är en låt som jag kan tänka mig att lyssna gång på gång på. Så ni förstår ganska snabbt att detta är en skiva fylld med metal men det är många olika sorts influenser och det uppskattar jag. Så det jag som från början trodde var en powermetal skiva blev till en grunge/NUmetal skiva på något sätt. Så varför inte låna ert öra till gruppen och bilda er egen uppfattning! Men skivan växer för varje gång…helt klart! 17/10-2022


******

COLOSSE-ORIGIN(CD-M & O MUSIC 333)

 

Here, metal is offered in the old-fashioned power metal way after how I hear how it sounds in the beginning. Perhaps not the one who is most versed in this style. Maybe not that it sounds like Iron Maiden but there are tendencies to that end but at the same time there are other influences like grunge and NU-metal as well. One of my favorite songs is the faster Boundaries and it's a song that I can imagine listening to time and time again. So you understand pretty quickly that this is a record filled with metal but it's a lot of different kinds of influences and I appreciate that. So what I initially thought was a powermetal record turned into a grunge/NUmetal record somehow. So why not lend your ear to the group and form your own opinion! But the record grows every time... Clearly! 17/10-2022