COLDBURN-DOWN IN THE DUMPS(CD-BDHW 041)

Coldburn lät precis som jag trodde och hoppades att de skulle göra. Det är tung och skrikig hardcore och med skrikig menar jag inte något negativt utan att det är musik som hardcore och att det har en sångare som visar känslor och det ser jag som något positivt. Tufft som bara den är det i alla fall och jag gillar när det går ganska långsamt som det gör här för det gör att det blir ännu tyngre på något trevligt sätt. Helt klart är det musik som speglar hur det är i världen idag. Det är en ganska kall och depressiv stämning i världen i mångt och mycket och får man ut ilskan som band och som lyssnare som man får här så kan man kanske se lite ljusare på saker och ting. Och det gör i alla fall jag efter att ha lyssnat på Coldburn. 8/4-2015

*******

COLDBURN-DOWN IN THE DUMPS(CD-BDHW 041)

Coldburn sounded just as I thought and hoped they would do. It is heavy and hardcore screaming and screaming I do not mean something negative without the music that hardcore and it has a singer who shows emotion and I see this as something positive. Tough as long as it's there anyway and I like when things are going quite slow as it does here, it makes it even heavier on something nice way. Clearly, it is music that reflects how it is in the world today. It's a rather cold and depressive mood in the world in many ways and get out anger as a band and as listeners to get here so you can maybe look a little brighter things. And it does anyway I after listening to Coldburn. 8/4-2015