COITUS-FED TO WOLVES(CD)

Fick två skivor av denna grupp och denna är en 16-låtars skiva fylld med ganska tuff musik. Jag trodde det skulle vara någon slags oi …jag vet inte varför egentligen,,, Här handlar mer om ganska tuff hardcore med små deathinfluenser eller vad jag skall säga. Det går att urskilja en hel del melodier och sångaren låter som en blandning av Lemmy och en deathmetalsångare och allt detta till en ganska våldsam hardcore så ni förstår att detta väcker känslor…Vore väl konstigt annars. Vill ni bli lite överkörda så här i jul av något annat än den jävla julmusiken så tycker jag helt klart att Coitus kan vara bandet som hjälper er med det. 23/12-2014

*******

COITUS-FED TOWOLVES(CD)

Got two records of this group and this is a 16-track album filled with pretty tough music. I thought it would be some kind oi ... I do not know why really,,, Here is more about pretty tough hardcore with small death influences or what to say. It is possible to discern a lot of melodies and the singer sounds like a mix of Lemmy and a death metal singer and all this at a fairly violent hardcore so you will understand that this arouses feelings ... would be strange otherwise. Do you want to get a bit run over so here in Christmas of anything other than the fucking Christmas music, I think quite clear that Coitus may be the band that will help you with that. 23/12-2014

COITUS-PANIC SCREAMS(CD)

Här är det samlade saker från åren 91-95 och det är alltid kul med en återblick på band som har hållit på så länge. Det är ungefär samma stil som de verkar ha haft hela tiden och det är kul tycker jag när band håller sin stil. Det ger en större trovärdighet på alla plan när det är så….23 låtar fyllda med aggressiv hardcore är vad Coitus ger oss och man njuter kanske inte av varje låt men detta är en ovärderlig dokumentation som de ger oss och det är väldigt kul att lyssna till gruppen när de öser på med sina låtar och jag tror säkert att både punkare och crusthead kan samsas i deras musik för den blandningen de har här sitter som en smäck…. 23/12-2014

*******

COITUS-PANIC SCREAMS(CD)

Here is a compilation of things from 91-95 years and it is always fun with a recap of bands that have stayed at so far. It is much the same style as they seem to have had all the time and it's fun I think when bands hold their style. This gives greater credibility at all levels when it is so ... .23 songs filled with aggressive hardcore is what Coitus gives us and enjoying perhaps not of every song but this is an invaluable documentation that they give us and it's very fun to listen to the group when they shower on with their songs and I'm sure that both punks and crustheads can share in their music to the mix they have been sitting here like a glove .... 23/12-2014