COFFIN NAILS-LIVE AND ROCKIN(CD-ANAGRAM CDM PSYCHO 60) Psychobilly är väl inte min främsta gren men Coffin Nails blandar och ger mellan egna och andras låtar. Heartbreak hotel får sig en omgång liksom Brand New Cadillac och gruppen verkligen ger järnet. Jag kan ju tänka mig att sådana här grupper är roligare att se live än att bara höra live för då blir det ganska tradigt egentligen. Psychobilly är ju en ganska egen stil men ändå ganska svår att utveckla.(SEX) 26/6-07

COFFIN NAILS-LIVE AND ROCKIN(CD-ANAGRAM CDM PSYCHO 60) Psychobilly isn´t my best style but Coffin Nails mixes and gives us a mix of own and coversongs. Heartbreak Hotel get itself a hit here and so does Brand New Cadillac and the group really do their best. I can imagine that groups like this is better to see live than to hear live on a record because then it´s rather boring actually.  Psychobilly is a really own style but it´s anyway really hard to develop.(SIX) 26/6-07

COFFIN NAILS-LET´S WRECK-THE GRAVEST HITS(CD-ANAGRAM CDM PSYCHO 32) Endast en cover av Cofin Nails på denna greatest hits, lite ovanligt för ett psychobilly band att bara ha en enda cover. Det är Heartbreak Hotel som får stå till svars för alla covers. Coffin Nails spelar som sagt psychobilly och där finns ju en hel del band. Meteors är väl störst men jag skulle nog vilja hålla Coffin Nails som favoriterna bakom Meteors. För denna samling är en aveny av hits lagda på rad efter varandra och som alltid med psychobilly band så tror jag de gör sig ännu bättre live.(SEX) 12/10-04

COFFIN NAILS-LET´S WRECK-THE GRAVEST HITS(CD-ANAGRAM CDM PSYCHO 32) Only once cover by Coffin Nails on this greatest hits, a little bit unusual for a psychobilly band to only have one cover. It´s Heartbreak Hotel which will the one. Coffin Nails plays as I said psychobilly and there´s a lot of bands doing that. Meteors is the biggest one I think but I would hold Coffin Nails as the second best band behind Meteors. Because this compilation is an avenue of hits put in a row after each other and as always with psychobilly bands I think that they´r e even better live.(SIX) 12/10-04