COCOHEADNUTS-FIRST EP(MINI-CD NIX GUT RECORDS NG 215)

Skamusik är alltid trevligt även om det egentligen aldrig är något nytt så blir jag alltid lika glad. Här är en grupp som har lyssnat en hel del på Specials kan jag tänka mig för det är mer renodlad ska än ska med punkinslag och det är ibland minst lika bra som skapunk. De låter blåset göra grovjobbet många gånger och det skall man nog göra med den här typen av musik. En bland de bättre skaskivor jag hört på det senaste och den musikstilen lever verkligen vidare på ett ypperligt sätt. 17/9-201

********

COCOHEADNUTS-FIRST EP(MINI-CD NIX GUT RECORDS NG 215)

Skamusic is always nice even if it´s never anything new which comes musically so becomes I always happy. Here is a group which have listened a whole lot to Speiclas I can imagine because it´s more pure ska than ska with punkmixes and it´s at least as good as skapunk. They let the horns do the work many times and that shall you surely do with this type of music. Among one of the better skarecords I have heard lately and that musicstyle lives on in a very good way. 17/9-2010