COCKNEY REJECTS-UNHEARD REJECTS(CD-STEP 1 MUSIC STEP CD 020) Cockney Rejects var ju ett av de mest intressanta tidiga oi-banden I början av 80-talet. Här får vi ta del av en del outgivet material , först ut är deras Flares n Slippers och där ingår deras fantastiska punklåt Police Car. De första låtarna på Unheard rejects känns lite hafsiga sådär, alltifrån ganska dålig metal till någon slags reggae i 1984. Mitten av den skivan är riktigt bra och det är ungefär sådan stil som man vill ha dem i. Lite rockig och lite punkig och med fotbollsrefränger…….De sista tre låtarna har vi ju hört förut men det är inga dåliga punklåtar precis som toppas med Greatest Cockney Rip Off.(SJU) 21/11-05

COCKNEY REJECTS-UNHEARD REJECTS(CD-STEP 1 MUSIC STEP CD 020) Cockney Rejects was one of the most interesting early oi-bands in the beginning of the 80´s . Here we get some unreleased stuff and first out is their Flares n Slippers and there they have their fantastic punksong Police Car. The first songs on Unheard rejects feels a little bit “not ready if you say so” and it´s everything from bad metal to some sort of reggae in 1984. The middle of the record is really good in a style which we like them. A little bit rocky and a little bit punky and with footballrefrains….The last three songs have we heard before but there isn´t any bad punksongs with The Greatest Cockney rip off as number one.(SJU) 21/11-05

COCKNEY REJECTS-LIVE AND LOUD(CD-STEP 1 MUSIC STEP CD 149) De här gamla liveinspelningarna i denna serien är väl inte kända för sitt fantastiska ljud precis. Utan det är mer en närvarokänslo när  man lyssnar på detta. Men det viktigaste är väl låtarna här och här finns det bra låtar som Bad man, Because I´m in Love, Greatest cockney ripoff osv men jag är lite känslig för sådant här för bättre ljud hade inte varit helt fel.Men det är som det står i skivan If you want your music rough, ready and real, this is for you. However, if you want it slik and polished…seek it elsewhere.(SJU) 28/10-03

COCKNEY REJECTS-LIVE AND LOUD(CD-STEP 1 MUSIC STEP CD 149) This old liverecordings in this serie isn´t wellknown for their good and fantastique soundquality precisly. Because it´s more a feeling of being there when you listen to this. But the most important is the songs here and here it good songs like Bad man, Because I´m in Love, Greatest cockney ripoff and so on but I´m a little bit sensitive for this sort of sound and a little better sound haven´t been wrong. But as it stands in the record sleeve If you want your music rough, ready and real, this is for you. However, if you want it slik and polished…seek it elsewhere.(SEVEN) 28/10-03
COCKNEY REJECTS-GREATEST HITS VOL 4(CD-RHYTM VICAR PREACH 021/PLASTIC HEAD ,UNIT 15, BUSHELL BUSINESS ESTATE, HITHERCROFT, WALLINGFORD,OXON OX10, 9 DD,ENGLAND) Cockney Rejects har återförenats för att göra 16 gamla låtar igen, varför kan man ju undra. Isåfall hade det väl varit bättre om de hade gjort lite nya låtar men man kan väl inte få allt. Det känns ganska bra att se att gubbarna i Cockney har blivit äldre och att man nästan känner sig ung i jämförelse. Det är klart att det inte är några dåliga låtar på skivan men varför kan man ju tycka(SEX)  27/3-00 COCKNEY REJECTS-GREATEST HITS VOL 4(CD-RHYTM VICAR PREACH 021/PLASTIC HEAD ,UNIT 15, BUSHELL BUSINESS ESTATE, HITHERCROFT, WALLINGFORD,OXON OX10, 9 DD,ENGLAND) Cockney Rejects har återförenats för att göra 16 gamla låtar igenCockney has been put together to make 16 old songs again, why you can wonder. In that case I wanted some new songs but you can´t get everything you want  It feels really good to see that the boys in Cockneyhas been older and that I feel like a teengare when you compare. It´s of course not any bad songs on the record but why you can wonder, why not any new songs(SIX) 27/3-00

                                                                                       INTERVIEW HERE