CLOSE SECOND-DEFENSE(MINI-CD) Denna skiva fick jag direkt från detta holländska band och det är en riktigt trevlig uppenbarelse. Jag var nästan säker på att de skulle spela hardcore på typiskt mellaneuropeiskt manér men ibland har man lite fel. I första låten handlar det mer om poppig punk. I The Part that stays är det en ganska annorlunda stil och det är musik som stannar och stoppar och Close Second verkar inte vara rädda för att experimentera lite även om de håller sig inom punkens ”lagar”. Jag skulle nog vilja höra mer för att uttala mig helt om detta. Men bra punk med lite emoinfluenser är det i alla fall. (SJU) 3/10-03

CLOSE SECOND-DEFENSE(MINI-CD) This record I got from the band which is from Holland and that´s a really nice experience. I was almost sure that they would play hardcore in a typical mellaneuropean style but sometimes I have wrong. In the first song they play a little oppy punk and in The Part that stays is a really different style and it´s music which stops and begins all the time and Close Second don´t seem to be afraid to experiment a little even if they are in the borders of the “punklaw”. I want to hear more of this before I can say what I think but good punk is it anyway and that with some emoinfluences anyway.(SEVEN) 3/10-03