CLOSE COMBAT-MESTREECH!(MINI-CD REBELLION RECORDS REBELLION 013) 4 låtar på holländska och en på engelska och ibland låter de som om de sjöng på svenska, förvirrat?, kanske det. Men de fem låtarna håller alla ganska hög streetpunkklass och helt klart är att Rebellion records lyckas med sina grupper riktigt bra. Oi står det på skivans omslag och det är väl så att man är böjd att hålla med. Ganska snabb oi-punk är det och inte den som vi kanske är mer vana vid, den lite långsammare. Mycket körer är det också och Close Combat kunde väl ändå gjort några mer låtar till denna skiva.(SJU) 13/1-05

CLOSE COMBAT-MESTREECH!(MINI-CD REBELLION RECORDS REBELLION 013) 4 songs in dutch and one in English and sometimes it sounds like if they sang in Swedish, confused?, maybe. But the five songs holds all really high streetpunkclass and really obvious is that Rebellion records manage with their groups really good. Oi it´s written on the cover of the record and it´s maybe so that we must agree. Really fast oi-punk and it´s not like the one we´re used to, the little more slower styled oi. Much choirs is it also and Close Combat could have done some more songs to this record.(SEVEN) 13/1-05