CLIFF AND IVY-MUSIC FROM MACHBETH(CD)

Detta verkar vara lite udda musik och jag fick tre skivor från dem…Jag vet inte om detta är rätt skiva att börja med när det gäller denna grupp. Hela skivan andas skräckfilm i alla fall och en hel del instrumentala låtar får plats på skivan. 6 låtar med instrumentala låtar är det och inledningsvis så är det faktiskt ett riktigt udda sound och mest ljud och röster. När väl skivan sätter igång så blir det en ganska vacker musik på något sätt men kanske inte något som är det vanliga i Skrutt eller rättare sagt på Skrutt sidor. Jag tänker lite på Enya på samma gång som jag tänker på Siouxsie and the Banshees så ni förstår kanske ungefär vad detta är för sorts musik. 21/5-2015

******

CLIFF AND IVY-MUSIC FROM MACHBETH(CD)

This seems a bit odd music, and I got three discs from them ... I do not know if this is the right disc to begin with when it comes to this group. The entire disc breathes horror movie anyway, and a lot of instrumental songs fit on the disc. 6 songs with instrumental tracks is it and initially it's actually a really odd sound and best sound and voices. Once the disc starts, it becomes a quite beautiful music in any way, but perhaps not something that is common in Skrutt or rather the Skrutt pages. I think some of Enya at the same time I think of Siouxsie and the Banshees so you understand maybe about what this is for kind of music. 21/5-2015

CLIFF AND IVY-NEW BLOOD OLD WORLD(CD)

På denna skivan hör jag med en gång att det kommer att bli lite mer intressant musik än på ovanstående. Jag tycker mig i och för sig höra en del Siouxsie influenser här tillsammans med Dead can dance och den typen av musik. Ganska svävande musik men det är verkligen typisk indiegoth eller vad man skall kalla det för det känns som en riktigt bra beskrivning på det hela. Jag gillar det lite skumma soundet som de har och ibland sjunger Ivy och ibland pratsjunger hon och hon har egentligen ett lustigt efternamn ”Silence” …det är ju inte det hon är precis så det känns ju lite udda som namn ;-). 21/5-2015

******

CLIFF AND IVY-NEW BLOOD OLD WORLD(CD)

On this album I hear right away that it will be a little more interesting music than the above. I find myself in and of itself hear some Siouxsie influences here with Dead Can Dance, and that kind of music. Quite soaring music but it's really typical indie goth or what to call it, it feels like a really good description of it all. I like it a little murky sound that they have and sometimes sings Ivy and sometimes talkative, she sings and she really has a funny last name "Silence" ... it's not that she's just the way it feels a bit odd as the name;-). 21/5-2015

CLIFF AND IVY-SPRINGTIDE OF PURE REASON(CD)

Denna gång blir den sista denna gång med denna gruppen för denna gång. Lite mindre antal låtar denna gång men jag tycker nog att denna skiva är den bästa av de tre faktiskt. Lite mer gotiskt sound här och jag uppskattar verkligen Ivys röst som jag tycker har drag av både Nico/Marianne Faithfull och Siouxsie och Toyah och det är väl inga dåliga jämförelser. Musikaliskt är det väl inga nyheter och det är ett ganska lugnt tempo i deras musik men det känns skönt att lyssna till på något sätt och det är ju inte fel att lägga sig ner och bara njuta av de lite lugnare tongångarna. 21/5-2015

******

CLIFF AND IVY-SPRINGTIDE OF PURE REASON(CD)

This time will be the last this time with this group for now. A bit smaller number of songs this time but I think that this album is the best of the three, actually. A bit more gothic sound here and I really appreciate Ivy's voice that I think has characteristics both Nico / Marianne Faithfull and Siouxsie and Toyah and it is well not bad comparisons. Musically it well no news and it's a fairly gentle pace of their music but it feels good to listen to in any way and it's not wrong to lie down and just enjoy the quieter noises in. 21 5-2015