CLAWFINGER-LIFE WILL KILL YOU(CD-NUCLEAR BLAST NB 1899-2/TRIADA PROMOTION) Man skall inte ändra ett vinnande koncept sägs det och jag tror att Clawfinger gör rätt i det för deras musik idag låter faktiskt lika spännande som den gjorde när den kom i början av 90-talet. De har inte ändrat stilen så mycket men det känns som om de faktiskt har blivit lite hårdare.I titellåten har de till och med lagt in lite Kiss-trummor i mitten av låten och jag kan tänka mig att den är riktigt bra live och allsången låter högt då. De kanske har mindre hår nu än de hade på "Nigger"-tiden men de är minst lika arga och det känns som om de är upphov till den Nu-metalen som kom för några år sedan....rätta mig om jag har fel. Clawfinger är tillbaks och det på allvar och hoppas det är för evigt nu.(ÅTTA) 23/7-07 CLAWFINGER-LIFE WILL KILL YOU(CD-NUCLEAR BLAST NB 1899-2/TRIADA PROMOTION) You shall not change a winning concept it says and I think that Clawfinger do it right when they don´t do that because their music sounds as exciting as it did when they came in the beginning of the 90´s. They haven´t changed their style so much but they have actually become a little bit harder. In the titletrack they have almost got in some Kiss-drums in the middle of the song and I can imagine that that song is really good live and that people sing along a lot with that. They have maybe lesser hair then they have on the "Nigger"-time but theyr as ngry as they were then and it feels like if they are the inventors of the Nu-.metal which came som years ago...please correct me if I´m wrong. Clawfinger is back and that´s for sure and hope it will last forever now.(EIGHT)  23/7-07

CLAWFINGER-ZEROES & HEROES(CD SUPERSONIC RECORDS SUPERSONIC 132/BMG) De gjorde en skiva för ett par år sedan men den försvann ut i intet. Nu kanske de kan göra en nysatsning igen , även i Sverige. De kommer på ett tyskt bolag men är distribuerade av ett svenskt dito. Clawfinger fortsätter på sin väl inslagna väg och det kan kännas lite tunt att fortsätta med detta men jag kan tänka mig att det går hem i Tyskland ännu men i Sverige var de egentligen före sin tid. För nu finns en massa sådana här grupper egentligen om man tänker på Linkin Park, Limp Bizkit och alla de grupperna. Kolla in originalet istället. I Kick it låter de som Sator har kommit tillbaks(SJU) 2/6-03

CLAWFINGER-ZEROES & HEROES(CD SUPERSONIC RECORDS SUPERSONIC 132/BMG) They did a record some years ago but it was forgotten fast. Now can they maybe do a new thing again, and so in Sweden too. They release the new record on a german label but they´re distributed by a Swedish one.CVlawfinger continue on their way as they ever hace done and it´s maybe a little thin to continue that way but I can think of the fact that this is big in Germany and in Sweden they were before other bands. Because now there´s a lot of bands in this style like Linkin Park, Limp Bizkit and all the other groups. Please check out the original instead. In the song Kick it they sound like Sator is back.(SEVEN) 2/6-03