CLAP-CLEAN LIVING AND PENICILLIN(CD-STRAIN RECORDS STRAIN 003)

På framsidan ser gruppen ut att vara lite av en skojpunkgrupp men det låter ändå ganska allvarligt när Clap kör sin punk genom mina högtalare. Denna skivan är från 1999 men två av låtarna är från 1982 så jag kan inte riktigt deras historia. Ganska tuff punkrock av det gamla slaget och jag tänker på amerikansk hardcore blandat med 77-punksattityd, lägg till detta lite av oipunk stil. Jag gillar deras ganska spretiga sound som verkligen osar av kärlek till punkrock etc och om de har ”viktiga” texter eller ej så bryr jag mig inte denna gång för jag tycker musiken får tala och det gör den…14/1-2015

*******

CLAP-CLEAN LIVING AND PENICILLIN(CD-STRAIN RECORDS STRAIN 003)

At the front, the group seems to be a bit of a fun punk group but it sounds nonetheless quite serious when Clap drives his point through my speakers. This album is from 1999, but two of the songs are from 1982 so I can not really their story. Pretty tough punk rock of the old type, and I think of American hardcore mixed with 77-punk attitude, add this bit of oipunk style. I like their pretty sprawling sound that really smacks of love for punk rock etc and if they have "important" texts or not, I do not care this time I think the music will speak, and it does ... 14/1-2015

CLAP-IF LOOKS COULD KILL(CD-STRAIN PRODUCTIONS STRAIN 003)

Denna skiva med gruppen kom 2003. Några covers får vi här …det är bland annat en Victims-låt och en Professionals-låt… Annars är det välspelad med punkmått mätt punk som får avnjutas här. Det låter nästan lite sådär härligt farligt som det kan göra om dne här typen av musik och jag får känslan som jag fick en gång tidigt i punkens barndom när den var farlig för allmänheten. Johnnys röst påminner mig om något gammalt punkband och även musikaliskt är det ju mer 77 än 2000-talet om man säger så och det är i alla fall jag riktigt tacksam för för egentligen var väl punken bäst då eller? Kanske inte mest välspelad men det var otroligt mycket känslor på den tiden och allt skulle inte vara så välspelat och välproducerat och det har Clap tagit fasta på. 14/1-2015

********

CLAP-IF LOOKS COULD KILL(CD-STRAIN PRODUCTIONS STRAIN 003)

This disc with the group came in 2003. A few cover songs we get here ... it is partly Victims song and Professionals song ... Otherwise it's well played punkrock with punk  standards that may be enjoyed here. It almost sounds a bit like that delightfully dangerous as it can do if  this kind of music and I get the feeling that I was once in early childhood punk when it was dangerous to the public. Johnny's voice reminds me of something old punk band and even musically it is the more 77  than  2000s so to speak and it is in any case I really thankful for was actually well-punk best when or what? Maybe not the most well played but it was incredibly much emotion at the time, and everything would not be so well played and well produced and it has Clap taken to heart. 14/1-2015

CLAP-LOOK BEFORE YOU LEAP(SINGEL)

Detta är en helt ny singel med gruppen och tre nya låtar. Det verkar bara vara Johnny Loftus som är kvar i gruppen men han är väl gruppen så att säga. Det är ett modernare sound och det borde det ju vara och jag tänker på både grupper som Anti-Nowhere league samtidigt som Cocksparrer som jag tänker på Sham 69. Hoppas att detta ger er en bild av hur de låter och som ni förstår så tycker jag självklart att det låter riktigt bra! Jag tycker att Clap verkligen har lyft sig från att vara en bra punkgrupp till att ha blivit en fantastiskt bra punkgrupp.  14/1-2015

********

CLAP-LOOK BEFORE YOU LEAP(SINGEL)

This is a brand new single with the group and three new songs. It just seems like Johnny Loftus, who remains in the group but he is well group, so to speak. It is a more modern sound and that should surely be, and I think of both groups as Anti-Nowhere League and Cocksparrer and in the same I think of Sham 69. Hope this gives you an idea of how they sound and as you can imagine, I think obviously it sounds really good! I think Clap really has lifted itself from being a good punk group to becoming a fantastic punk group. 14/1-2015