CLANN ZU-BLACK COATS & BANDAGES(CD-G7 WELCOMING COMMITTEE G7036)  Jag vet inte riktigt vad man skall skriva om detta eftersom det är musik som är svårbeskrivbar. Det hade varit så mycket lättare om det hade varit punk eller något som var lätt att sätta en etikett på. Men Clann Zus lugna musik är nästan helt omöjligt att sätta i ett fack. Lugn musik i en anda som andas Nick Cave, Christian Kjellvander och den typen av musik. Detta blandat med lite saker som tidiga Pink Floyd säkert skulle kunna bidre med. Udda helt enkelt men är det så bra? Ja om man är i rätt sinnestämning så är det fräckt helst då när fiolerna träder in i handlingen. (SEX) 20/4-04

CLANN ZU-BLACK COATS & BANDAGES(CD-G7 WELCOMING COMMITTEE G7036) I don´t really know what to write about this because it´s music which is hard to define. It had been so muche asier if it have been punk or something which it had been easy to put an etiquette on. But Clann Zus calm music is almost impossible to put in a special musicstyle. Calm music in a spirit which breaths Nick cave, Christian Kjellvander and that sort of music. That mixed with some things like early Pink Floyd and things like that. Odd in fact but is it so good? Yeah, if you´re in the right mood so is it very cool and most when the vilins comes into the music.(SIX) 20/4-04

CLANN ZU-RUA(CD-G 7 WELCOMING COMMITTEE G7034) Lite annorlunda musik än vad vi är vana med från G7 welcoming Committee´men ack så härlig. Lugn musik i samma anda som Nick Cave fast utan hans mörka röst.  Det råder många stämningar runt om den här musiken och helt klart är att de inte satsar på MTV med den här musiken utan mer att tillgodose indeungarnas längtan till lite lugnare musik.  De 10 låtarna är riktigt udda ibland och med udda instrument som bodhran, fiol så kan det bli lite annorlunda. Kolla in om ni villa ha något riktigt annorlunda utan att låta konstigt. Verkar detta udda, jag förstår er….(SJU) 19/8-03

CLANN ZU-RUA(CD-G 7 WELCOMING COMMITTEE G7034) Some different music than we´re used to hear from G7 welcoming Committeé  but they´re really good. Calm music in the same spirit as Nick Cave but without his dark voice. It´s many different styles in their music and it´s obvious that they don´t have the ambition to be on MTV with this music but they want to give the indiekids a new length to calmer music. The 10 songs is really odd sometimes and with odd instruments like bodhran, violin it can be a little different. Please check this out if you want some really different without sounding odd. Seems this to be odd, I understand you…(SEVEN) 19/8-03