CIVIL OLYDNAD-EUROPAS UNDERGÅNG(CD-BUZZBOX RECORDS CIV 002) Jag trodde egentligen när jag hörde namnet att detta skulle vara total hardcore men här hör man hör grupper som Strebers, Asta har gett sitt arv till de yngre kollegorna. Civil Olydnad håller samma tempo och helt klart ett band som går i sina förfäders fotsteg. Tyvärr är det bara sju låtar på skivan och jag skulle orkat med minst det dubbla. Men det är kanske så att det blir en större kvalité på detta viset. Texter som är typiskt punkiga får vi också men det uppskattar jag riktigt mycket och helst att de sjungs på svenska.(ÅTTA) 10/6-08

CIVIL OLYDNAD-EUROPAS UNDERGÅNG(CD-BUZZBOX RECORDS CIV 002) I thought this was when I heard the name that this should be total hardcore but here we hear groups like Strebers, Asta and that have given their heritage to the younger pals. Civil Olydnad have the same tempo and they´re a band which really makes the same sort of music as those groups. Unfortunaly it´s only seven songs on the record and I could have wanted the double. But it´s maybe so that it´s became better quality this way. Lyrics which is typical punky also but I appreciate that really much and most that they sings in Swedish.(EIGHT) 10/6-08

CIVIL OLYDNAD-VÅLD MOT TJÄNSTEMAN(MINI-CD) Med ett sådant här namn måste man ju vara politiskt var min tanke och visst är de det. Med texter om plastpunks, att åka dit för våld mot tjänsteman osv så ger oss Civil Olydnad en lektion i politisk punk. Jag får en känsla av att åka tillbaks i tiden lite grand för den här typen av punk har några år på nacken och helt klart blir jag glad och även om det inte är jättevälspelat så tycker jag att gruppen verkligen visar allvar med sin skiva. Det här är riktig punk.(SJU) 21/11-06

CIVIL OLYDNAD-VÅLD MOT TJÄNSTEMAN(MINI-CD) With a name like this you must be a politician was my thought and sure they are. With lyrics about plasticpunks, to be busted for violence against policemen and those sort of people and so on so gives us Civil Olydnad a lecture in political punk. I get a feeling of going back in time a little because  this type of punk have some years on it's neck and really obvious is that I become happy and even if it's not so wellplayed so shows us the group that they really are serious. This is real punk.(SEVEN) 21/11-06