CITY SHARPS-WATER & BLOOD(MINI-CD)

Gruppen kommer från Australien verkar det som…I alla fall om man skall tro webadressen som slutar på au.Jag trodde det skulle vara någon slags streetpunk eller något sådant men här tycker jag nästan att det låter nästan som om de har lyssnat på grupper som AC/DC och Rose Tattoo mer än att de har lyssnat på oi/streetpunk för det finns ett ganska hårt komp till deras rock n roll så jag får nog lägga de i en annan genre än jag trodde från början. Men det klart jag tror att Rose Tattoo räknades som oiband ibland och Cockney Rejects gjorde ju någon skiva i denna genren så det kanske är oimusik? 19/3-2015

******

CITY SHARPS-WATER & BLOOD(MINI-CD)

The group comes from Australia, it seems that ... At least if we are to believe the web address that ends in au.Jag thought it would be some kind of street punk or something like that but here I think almost it sounds almost as if they have been listening to groups like AC / DC and Rose Tattoo more than they have been listening to oi / street punk because there's a pretty hard accompaniment to their rock n roll so I'll probably put them in a different genre than I had originally thought. But it is clear, I think Rose Tattoo counted as oiband sometimes and Cockney Rejects did the no disc in this genre so maybe it's oimusic? 19/3-2015

CITY SHARPS-HERE COME THE SIRENS(MINI-CD)

En fyra låtars skiva med denna australiensiska grupp. De fortsätter ungefär på samma sätt på denna skiva och det är väl musik som är ganska trevlig egentligen men den är ganska tråkig tycker jag. Det känns som om det finns så många grupper som har gjort detta förr och just därför skulle jag nog vilja haft lite mer punkighet här eller varför inte mer tyngd i musiken. Men som sagt som man brukar säga så kan man inte få allt. Men som helhet är det OK men inte så mycket mer tycker jag och kanske inte skivan som kommer på varje dag. 19/3-2015

******

CITY SHARPS-HERE COME THE SIRENS(MINI-CD)

A four-track disc of this Australian group. They continue in much the same way on this record and it is well music is quite nice actually but it's pretty boring, I think. It feels like there are so many groups that have done this before, and just because I'd probably like to have a little more punkiness here or why not more weight in the music. But as I said as they say you can not have everything. But as a whole it is OK but not much more I think and maybe not the disc that comes on every day. 19/3-2015