CITRAMONS-STRAND STRAIGHT(M-CD) Den här ryska gruppen blandar jämnt mellan engelska och ryska låtar och här är det fyra av varje på denna 8-låtars skiva. Jag blir riktigt positivt överraskad när första låten kommer fram ur mina högtalare och Stand Straight låter som om den skulle ha kunna ha kommit från ett av Ramones tidiga album. På den vägen är det och jag märker ganska fort att det är den gamla punken från 70.talet som är grejen för Citramons. Mycket känslor i musiken och jag känner mycket för gruppen också. Jag hoppas att mer folk får upp ögonen för rysk punk för den kommer mer och mer.(SJU) 5/2-09

CITRAMONS-STRAND STRAIGHT(M-CD) This Russian groups mixes between English and Russian songs and here it is four of every language on this 8-track record. I becomes really positively surprised when the first song comes from my stereo and Stand Straight sounds if it have could come from one of Ramones early albums. On that way it is and we can notice really fast that it is the old punk which is the thing for this group. Much feelings in their music and I get feelings for the group really fast too. I hope that more people get their eyes open for Russian punk because it comes more and more.(SEVEN) 5/2-09