CITIZEN FISH-DANCING ON SPIKES(MINI-CD BLUURG FISH 52)

6 nya låtar med Citizen Fish är aldrig fel…..Som alltid gör CF en god insats när de gör musik. Punkigt som bara den för jag tycker ljudet känns punkigt på något sätt…Dicks oefterhärmliga röst tillsammans med det nakna soundet ihop med blås…fräckt. En låt som Beyond Belief är nog bland de bästa de har gjort tycker jag och man vill bara dansa runt när man hör deras svängiga musik. Punkska när den är som bäst och till allt detta texter som verkligen betyder något och mycket bättre kan man inte få i denna genre. Det enda man kan klaga på just i denna stund är väl att det är för lite låtar på skivan men man kan ju inte få allt varje gång och det blir bara till att längta till nästa skiva. 4/9-2012

CITIZEN FISH-DANCING ON SPIKES(LP-PHR RECORDS PH 158)

På vinylskivan får vi ett gäng livelåtar och där visar de sin bästa sida tycker jag. Alltid trevligt att höra en grupp live också och här har de lyckats att fånga soundet som man skall göra tycker jag. Synd att det inte var mer låtar än vad det var egentligen men man kan ju inte få allt. 27/3-2015

********

CITIZEN FISH-DANCING ON SPIKES(MINI-CD BLUURG FISH 52)

6 new songs with Citizen Fish is never wrong…as always so does CF a good record when they do music. Punky as hell because I think that the sound is punky in some way. Dicks voice who noone else can have together with the named sound together with horns…cool. A song like Beyond Belief is among the best one that they have done and I only want to dance when I hear their swinging music. Punkska at it´s best and to all this there is lyrics which means anything and much better than this you cannot get in this style. The only thing to complain right now on is that there is too few songs on the record but you cannot get everything everytime and it´s only to longing to the next record. 4/9-2012

CITIZEN FISH-DANCING ON SPIKES(LP-PHR RECORDS PH 158)

On vinyl recordc, we get a bunch of live tracks and where they show their best side I think. Always nice to hear a group live here too and they have managed to capture the sound that you should do, I think. Too bad there were not more songs than what it really was but one can not have everything. 27/3-2015

CITIZEN FISH-GOODS(CD-ALTERNATIVE TENTACLES VIRUS 424)

Det sex man starka Citizen Fish med sångare Dick förnekar sig inte utan här är det samma goa musik som alltid. Trombon och trumpet förstärker deras sound men Dicks röst är densamma som alltid och det är det jag gillar både med Subhumans och Citizen Fish att hans röst gör så jävla mycket för musiken. Det som också är kul med bilden på gruppen är att de andra grabbarna Phil och Jasper ser ut att ha åldrats men Dick verkar aldrig åldras och inte heller hans ilska åldras utan texterna glöder ännu. Jag tror att ingen blir besviken när de hör denna skiva om ni nu har gillat gruppen innan och blåset har inte huvudrollen utan förstärker bara det ganska fräcka soundet som de redan hade. 6/4-2011

********

CITIZEN FISH-GOODS(CD-ALTERNATIVE TENTACLES VIRUS 424)

The six men strong Citizen Fish with singer Dick doesn´t deny themselves because here it´s the same good music as always. Trombone and trumpet make their sound stronger but Dicks voice is the same as ever and that´s the thing I like with both Subhumans and Citizen Fish is that his voice do so much for the music. The thing which is also is fun with the picture on the group is that the other guys Phil and Jasper seems to have been older but Dick doesn´t seems to have been older and not his anger because the lyrics is still burning. I don´t think that anyone will be disappointed when they hear this record if you have liked the group before and the horn section haven´t the main role here it´s only makes the music even cooler than it was before. 6/4-2011

CITIZEN FISH/LEFTOVER CRACK-DEADLINE(CD-FAT WRECK FAT 720-2)

En splitskiva mellan två av de bästa banden just nu. Först ut är Dick med sitt Citizen Fish och det är underbart att de håller på ännu. Vi får till och med en cover av en Leftover Crack-låt. Det är samma gamla goa stil som gruppen kör och Dick låter som alltid förbannad. Musikaliskt  n ganska rytmisk stil av skapunk och det är den typiska Subhumans/Citizen Fish stilen som är grejen. Det finns inget annat band än de här som kan låta så här och det skall de ha all heder av. Leftover Crack är lite tuffare och de blandar ganska friskt mellan egna låtar och covers av Dicks gamla band Citizen Fish och Subhumans bland andra och de gör de riktigt bra. Arga grabbar det här i båda grupper och det är väl det punk handlar om att vara arg plus att sprida glädje och det gör bägge dessa grupper.15/5-07

********

CITIZEN FISH/LEFTOVER CRACK-DEADLINE(CD-FAT WRECK FAT 720-2)

A splitrecord between two of the best bands right now. First out is Dick with his Citizen Fish and it´s wonderful to see and hear that they´re still doing their thing. We also get a cover of a Leftover Crack song. It´s the same style as ever and Dick sounds as nagry as ever. Musically a really rhythmic style of skapunk and the typical style that Subhumans/Citzien Fish have done is the thing.There´s no other band than these how can sound like this and that they shall be honoured by. Leftover Crack is a little bit tougher and they mix freshly between own songs and covers of Dicks old bands Citizen Fish and Sbhumans among other bands. Angry lads in those both groups and that´s what´s punk is about, to be angry and in the same spread some happiness and that does those two groups. 15/5-07

CITIZEN FISH-THIRD PSYHOLGICAL BACKGROUND REPORT(CD-BLUURG FISH 39)

Detta kanske är enbart för samlara och sådana som vill ha allt med en grupp. Det är en samling med udda inspelningar både live och studio och i replokalen men många gånger är det riktigt bra ljud. Det är kul att höra hur vissa låtar lät i en råare version och Citizen Fish lyckas visa det här. De var en av de första punkgrupperna som blandade reggae med punk en gång i tiden. 22 låtar, ljud eller vad man skall kalla det får vi här och många låtar är riktigt trevliga att lyssna till. Kanske inte något jag kommer att sätta på varje dag men som komplement till andra Citizen Fish skivorna så..... 10/7-01

*******

CITIZEN FISH-THIRD PSYHOLGICAL BACKGROUND REPORT(CD-BLUURG FISH 39)

This is maybe only for collectors and these poeple who want all with this group. It´s a compilation with both, studio and rehearsal room recordings and many times it´s really good sound. It`s fun to hear how some of the songs sounded in rawer versions and Citizen Fish manage to show it´s here. They were one of the first group which was mixing reggae and punk once upon a time. 22 songs of sound or what we shall call it. And here is many songs which are really nice to listen to. Maybe not something I gonna be put on my stereo every day but a s a comliment to the other Citizen Fish it´s really good 10/7-01

CITIZEN FISH-LIFE SIZE(CD-HONEST DON´S DON 036/2)

Att Citizen Fish finns kvar ännu ser jag som en välgärning för deras punk/reggae stil har varit stilbildande för många band tror jag. Jag tycker att Dick är punk personifierad och han har funnits med hela mitt vuxna liv i grupper som Subhumans, Culture Shock och Citizen Fish. CF spelar en politrisk punkrock med små reggaestänk och de gör det så bra och det är trevligt när engelska grupper gör sådana här saker. De har kommit till Honest Don´s numera efter att ha varit på Bluurg och Lookout före det. 12 tuffa låtar som det är svårt att sitta still till och jag kan tänka mig att ni som diggar Rancid borde kolla in denna lite okändare grupp för att se efter var Rancid har fått sitt sound ifrån12/6-01

********

CITIZEN FISH-LIFE SIZE(CD-HONEST DON´S DON 036/2)

That Citizen Fish is still alive I see as a good thing beacsue their punk/reggae style have been an influence to many band I think. I thin k that Dick  is punk personified and he have been around my whole adult life with groups like Subhumans, Culture Shock and Citizen Fish. CF olays a political punkrock with some mixes of reggae and they do it so good and it´s nice when english groups does these things. They have come to Honest Don´s now after they have been on Bluurg and Lookout before that. 12 tough songs it´+s difficult to sit still to and I can think that you people who like Rancid would like this too and you must check them out to see where Rancid have got their style from 12/6-01