CIOS-CIOS(CD-STREET INFLUENCE)

Jag trodde väl aldrig att jag skulle få höra punk från Ukraina men det har jag fått nu. Fick två skivor med gruppen och här är det 8 låtar plus en cover av polska Analogs. Band från Ukraina låter inte annorlunda än andra punkband egentligen och här handlar allt om snabb punkrock men väldigt snabbspelad sådan med väldigt mycket melodier och jag är djupt imponerad av deras musik. Jag älskar den redan från start känns det som och med sådana här melodier skulle de kunna erövra världen känns det som och det kanske de hade gjort om de inte sjungit på modersmålet och varit från ”fel” land…..så jävla bra. 23/9-2014

********

CIOS-CIOS(CD-STREET INFLUENCE)

I never thought I would hear punk from Ukraine but I've got now. Got two albums with the group and this is the 8 songs plus a cover version of Polish Analogs. Bands from Ukraine does not sound different than other punk bands and really this is all about fast punk rock but very fast played with such a lot of songs and I'm deeply impressed by their music. I love it right from the start it feels like and with this kind of songs they could conquer the world, it feels like it and maybe they would have if they were not sung in their native language and were from the "wrong" country ... so fucking good. 23/9-2014

CIOS-YNUIIBL A ORHE(CD-STREET INFLUENCE)

Andra skivan med min nya favoritgrupp och här är det 7 egna låtar plus Propaganda av Blitz(udda cover för att vara från dem, brukar ju Warriors eller Never Surrender). Här kanske det är lite mer oi/streetpunk som är grejen för bandet men de har ändå behållit sitt fantastiska sinne för melodier och att ett band från Ukraina var över mina förväntningar. Jag önskade att jag kunde deras språk och jag hoppas verkligen Cios får all uppmärksamhet de förtjänar för deras snabba punkrock borde vara något som alla punkare i världen skulle få chans att höra så gå in och stöd dem, köp deras skivor etc. 23/9-2014

********

CIOS-YNUIIBL A ORHE(CD-STREET INFLUENCE)

Other disc with my new favorite group and this is the 7 original songs plus of Propaganda by Blitz (odd cover to be from them, usually the Warriors or Never Surrender). Here it is perhaps a little more oi / street punk who's up for the band, but they have still maintained their fabulous sense of melody and a band from Ukraine was beyond my expectations. I wished I could their language and I really hope Cios get all the attention they deserve for their fast punk rock should be something that all punks in the world would get the chance to hear so go in and support them, buy their records, etc. 23/9 2014