CHURCH OF EON-ALL OUR TOMORROWS(CD-UPPER STREET BUNT 001)

Jag vet att Nic Austin har varit med i Chelsea förut men jag vet inte om detta är samma Nic…Men jag tror det för det finns en del referenser från dem men även en kille som jag tänker på är TV Smith och de typer av grupper som han har hållit på med som TV Smith and the Explorers och Cheap etc. Skivan med Church of Eon ligger i gränslandet mellan pop och punkrock tycker jag och hade den kommit 1981 så hade den kallats new wave så det kanske är en bra beskrivning på skivan även idag. Det är väl synthen i bakgrunden som ger det poppiga soundet men jag tycker också den ger någon slags tyngd till musiken. Men i det stora hela tycker jag detta är en riktigt intressant skiva i new wave-genren. Lyssna bara på titellåten…vilken rökare! 12/6-2015

*******

CHURCH OF EON-ALL OUR TOMORROWS(CD-UPPER STREET BUNT 001)

I know Nic Austin has been with Chelsea before, but I do not know if this is the same Nic ... But I think it is because there are some references from them but also a guy that I think of is the TV Smith and the types of groups he has been involved as TV Smith and the Explorers and Cheap etc. the disc with the Church of Eon is situated on the border between pop and punk rock, I think, and it had been in 1981 as it had been called the new wave so it might be a good description of the disc also today. It is well the synth in the background, giving it pop sound but I also think it gives some kind of weight to the music. But on the whole I think this is a really interesting slice of New Wave genre. Just listen to the title song ... what a smoker! 12/6-2015