CHUCK NORRIS EXPERIMENT-RIGHT BETWEEN THE EYS(CD-TRANSUBSTANS)

Den här gruppen kommer från Sverige och på kuvertet det var skickat ifrån stod det Kungsbacka. Musikaliskt låter det ganska svenskt också trots det ganska hårda soundet. Jag tänker en hel del på Mustasch fast mycket bättre. Jag tänker också ett Sator fast med mer hårdrocksrötter för att jämföra med något. De fokuserar mycket på att ha bra melodier tillsammans med hård musik och det är ju bra! I Under the Knife får jag en känsla av att Soundtrack of Our lives nog skulle låta så här som metalband. Eller kanske inte. Jag vet inte CNE gör mig lite förvirrad för jag kan inte placera dem i något musikaliskt fack. Det är säkert så de vill ha det men det gör det svårt för oss som skriver om det så jag får nöja mig med att säga att detta är bra rockmusik! 9/3-2015

********

 

CHUCK NORRIS EXPERIMENT-RIGHT BETWEEN THE EYS(CD-TRANSUBSTANS)

This group comes from Sweden and on the envelope it was sent from, it was from Kungsbacka. Musically it sounds pretty Swedish also despite the rather harsh sound. I think a lot of Mustasch but much better. I am also hear Sator but with more hard rock roots to compare with anything. They focus a lot on having good melodies with hard music and that's good! In under the knife, I get the feeling that the Soundtrack of Our Lives would probably sound like this as metal bands. Or maybe not. I do not know CNE makes me a little confused because I can not put them in any musical compartments. It is safe so they want it but it makes it difficult for us to write about it so I must content myself with saying that this is good rock music! 9/3-2015

CHUCK NORRIS EXPERIMENT-DEAD CENTRAL(CD-EVIL WHEEL RECORDS EW 005-2)

Den här skivan kom ut 2010…Den är fylld av en massa läcker rock…helt klart. CNE har ett sound som jag gillar mycket men det är svårt att beskriva eller kanske inte beskriva men väldigt svårt att sätta i något speciellt fack av musik. Det är larmig musik som har spår av både punk., metal, garagerock och mycket annat spännande måste jag säga. Jag kan tänka mig att de har en väldigt bred publik när man spelar denna typ av musik och jag kan tänka mig att de kan låta väldigt bra för många olika typer av rockmänniskor om man säger så. Kul med band som inte bryr sig om trender etc och spelar den musik de älskar själva…respekt! 9/3-2015

********

CHUCK NORRIS EXPERIMENT-DEAD CENTRAL(CD-EVIL WHEEL RECORDS EW 005-2)

This album came out in 2010 ... It is filled with a lot of delicious rock ... clearly. CNE has a sound that I like a lot but it is difficult to describe or may not describe but very difficult to put in some special compartment of music. It is larming music that has traces of punk., Metal, garage and much more exciting I must say. I can imagine that they have a very wide audience while playing this kind of music and I can imagine that they can sound very good for many different types of rock people if you say so. Fun with bands that do not care about trends etc and play the music they love themselves ... respect! 9/3-2015

CHUCK NORRIS EXPERIMENT-…AND THE REST WILL FOLLOW(CD-CHORUS OF ONE RECORDS)

Jag såg eller hörde detta bandet på en lokal kanal här i Göteborg första gången och det lät riktigt bra. Att lägga in den här gruppen i ett speciellt fack är ju egentligen helt omöjligt eftersom de verkar ha vitt skilda influenser och det är allt från hårdrock till punk via garagerock känns det som. Ömsom går det snabbt och ibland blir det lite tyngre och CNE är en grupp som verkligen får mig att rocka loss. 12 riktigt dieseldoftande låtar är vad som bjuds när man sätter på denna skiva och vad skall man jämföra med egentligen…..ganska svårt faktiskt.24/1-07

*******

CHUCK NORRIS EXPERIMENT-…AND THE REST WILL FOLLOW(CD-CHORUS OF ONE RECORDS)

I saw or heard this band on a local channel in Gothenburg the first time and it sounded really good. To put this group into some special style is really hard to do or almost impossible because it seems like if they have so different influences and it's everything from heavy metal to punk via garagerock it feels like. Sometimes it goes fast and sometimes it's a little bit heavier and CNE is a group which really makes me rock. 12 really dieselsmelling songs is what we get here when you put on this record and what shall I compare with…really hard actually. 24/1-07