CHRIST KILLER-NAILED IT(CD)

Den här gruppen ser ut som King Diamond eller någon sådan grupp med sina målade ansikten…Men det var så mycket bättre musik än jag någonsin hade väntat mig. Det finns influenser mer från GBH, Discharge, Varukers än det finns från death/black metal tycker jag.  Jag känner mig mycket nöjd efter att ha lyssnat lite grand på skivan och deras aggressiva stil är något jag uppskattar ganska mycket faktiskt. Det går fort som bara den men de lyckas alltid att hålla musiken på den nivån så att det blir lyssningsbart och det är jag väldigt tacksam för eftersom det hade varit synd att förstöra så pass bra och tuffa låtar. Kolla in detta för Christ Killer är förvånansvärt bra. 6/11-2014

*******

CHRIST KILLER-NAILED IT(CD)

This group looks like King Diamond or any such group with their painted faces ... But it was so much better music than I had ever expected. There are more influences from GBH, Discharge, Varukers than there are from death / black metal, I think. I feel very happy after listening a little bit on the disc and their aggressive style is something I appreciate very much indeed. It is fast as hell but they always manage to keep the music on that level so that it is listening offense and I am very grateful because it would have been a shame to ruin such a good and tough songs. Check out this Christ Killer is surprisingly good. 6/11-2014

CHRIST KILLER-CHRIST KILLER(CD)

Jag vet egentligen inte så mycket om denna skiva för det är en skateboard på den och jag fick inte omslag så jag vet inte vad den heter eller så. Det som är roligt med denna grupp som jag som sagt trodde skulle vara en blackmetalgrupp eller något sådant tenderar till att bli en riktigt bra hardcoregrupp i GBH-anda för det är den gruppen jag tänker mest på om jag nu måste jämföra denna gruppen med något annat och det är ju alltid lättare att göra…eller hur? De 8 låtarna har alla kapacitet att bli låtar som kommer att rulla både i bil, hörlurar etc och när jag tränar borde väl detta vara en given kandidat. 6/11-2014

*******

CHRIST KILLER-CHRIST KILLER(CD)

I really do not know so much about this album because it's a skateboard on it and I did not get any cover so I do not know what it's called or so. It is fun with this group as I have said, thought would be a black metal group or something like that tend to be a really good hardcore group of GBH spirit because that is the group I think most if I now have to compare this group with any other and it's always easier to do ... right? The 8 songs are all able to be songs that will roll in both the car, headphones etc and when I train well this should be a given candidate. 6/11-2014