CHRIS ROLLING SQUAD-CANNONBALL HOLOCAUST(LP-CIMEX RECORDS CIMEX-004)

 

Här var det rock n roll…..Det går snabbt och jag tänker på Motörhead med en blandning av Sator när jag lyssnar till första låten.  Det fortsätter på det viset tycker jag på ett ungefär men I Hate 2000 Blues finns det influenser från Misfits fast lite hårdare och ni förstår att detta är en skiva som är energifylld…..Jag gillar verkligen gruppen och körerna de har i sina låtar lifter upp musiken fullständigt och då är inte musiken dåligt på något vis. Charlie/Cimex Records lyckas verkligen få tag på intressanta grupper. Mycket melodier och bra körer…..bjuds vi inte på något mer. Jo ett av de mest intressanta albumen hittils i år eftersom jag inte hade några förväntningar så blir jag väldigt positivt överraskad av öset de ger oss på den här skivan. Men gillar ni vad ni har läst så kommer ni också att vad ni hör så surfa in på Cimex Records nu och beställ. Ni kommer inte att bli besvikna för ni kommer att bli överkörda på ett mycket positivt sätt. Inte mycket tid till att andas här. 4/5-2021


********

CHRIS ROLLING SQUAD-CANNONBALL HOLOCAUST(LP-CIMEX RECORDSCIMEX-004)

Here it was rock n roll… ..It goes fast and I think of Motörhead with a mix of Sator when I listen to the first song. It continues that way, I think, but in Hate 2000 Blues there are influences from Misfits but a little harder and you understand that this is an album that is full of energy… ..I really like the group and the choirs they have in their songs lifts up the music completely and then the music is not bad in any way. Charlie / Cimex Records really manages to get hold of interesting groups. Lots of melodies and good choirs… ..are we not offered anything more. Well, one of the most interesting albums so far this year because I had no expectations, I become very positively surprised by the speed they give us on this record. But if you like what you have read, you will also like what you hear, so surf to Cimex Records now and order. You will not be disappointed because you will be run over in a very positive way. Not much time to breath here. 4/5-2021