CHLOVER-UNCHAINING THE PLAGUE(MINI-CD)

Skivan börjar som en grindlåt men det fortsätter med att vara ganska tuff musik men det kanske inte är grindcore riktigt men en sångare med en väldigt rå röst är det i alla fall och musiken går fort som bara den. De fyra låtarna är en kaskad av ilsken sångare, snabb trummis, råa gitarrer etc och jag tycker att hela anrättningen andas ånger, desperation och ilska och det är bra ingredienser när man skall göra tuff musik. Det vet alla som gör musik som är någorlunda tuff kan jag tänka mig. Chlover är en grupp att se upp för för de kör över er när de får chansen. 26/8-2015

*******

CHLOVER-UNCHAINING THE PLAGUE(MINI-CD)

The album begins as a grindsong but it continues to be quite tough music but it may not be grindcore really but a singer with a very rough voice it anyway and the music goes fast like crazy. The four songs are a cascade of angry singer, fast drummer, raw guitars, etc, and I think the whole livelier breathe remorse, despair and anger, and there are good ingredients when to do tough music. Everyone knows that makes music that is reasonably tough, I can imagine. Chlover is a group to watch out for the run over you when they get the chance. 26/8-2015