CHINESE BURN-FROM TEENAGE THREADS TO MIDDLE AGED SPREAD(CD)

I don't wanna be controlled är en låt som jag älskar och titeln på hela skivan avslöjar lite vad detta handlar om. Det är gamla punkare som har blivit medelålders punkare men det är inget som inte säger att man kan spela punk ändå för det gör verkligen denna grupp. Det är gammal traditionell punkrock som är grejen för Chinese Burn och inledningsvis tycker jag det låter lite pubrock som Eddie and the Hot Rods, 101ers etc men det tar sig och blir tuffare för varje låt. Och när skivan är avslutad har vi fått en riktigt bra uppvisning hur punk kan låta när den låter lite farlig sådär. Ni vet så som den lät på 70-talet och folk förfasades över ungdomarna. Kanske inte så att någon ung punkare förstår grejen men jag hör att det är grejen för dem. Jävligt fräckt tycker i alla fall jag. 31/10-2015

********

CHINESE BURN-FROM TEENAGE THREADS TO MIDDLE AGED SPREAD(CD)

I don´t wanna be controlled is a song that I love and the title of the entire disc reveals little about what this is all about. There are old punks have become middle-aged punk rocker but there is nothing that says you can play punk anyway it really makes this group. There are old traditional punk rock that is the thing for Chinese Burn and initially I think it sounds a bit pubrock as Eddie And The Hot Rods, 101ers, etc. but it takes and get tougher for each song. And when the disc is complete, we have got a really good show how punk can sound when it sounds a little dangerous like that. You know, as it did in the 70s and people became horrified by the young people. Maybe not so that any young punks understand the thing, but I hear that it is the thing for them. Damn cheeky I think it is in any case. 31/10-2015