CHILL-ARTIFICALLY ALIVE(MINI-CD-TWISTED ENTERTAINMENT)

Fyra låtar är det på denna skiva....och liksom den förra skivan med Auxalia som jag också lyssnade på när jag tränade får Chill också chansen med att hjälpa mig att träna. Det är inte riktigt lika tuff metal som de men det är så mycket tuffare än typ powermetal eller något sådant. För här är det tuggande gitarrer och en så vare med sträv röst som är grejen och det gillar jag. Låtarna går ganska snabbt också men tyvärr är det ju bara sex låtar på skivan och jag vill ju ha mer för att få en klar bild men jag får väl vara nöjd ändå. Jag gillar soundet de har fått till och helt klart är de på den övre halvan när det gäller metal för det är en halva som jag är mer kräsen med eftersom metal inte är min musikstil nummer ett för det är ju punk men metal har sina storheter och det tycker jag att Chill också har. En egen stil har de också och jag tror att det mycket är sångarens förtjänst. 30/5-2015

*******

CHILL-ARTIFICALLY ALIVE(MINI-CD-TWISTED ENTERTAINMENT)

Four songs are on this album .... and like the last album with Auxalia I also listened to when I trained get Chill also the chance to help me train. It is not quite as tough as metal but there is so much tougher than type power metal or something. For this is the crunching guitars and such a result, rough voice that is the thing, and I like that. The songs go quite quickly too but unfortunately it's only four songs on the album and I want to have more to get a clear picture, but I may well be satisfied anyway. I like the sound they have got to, and clearly they are in the top half in terms of the metal because it is a half that I'm more picky because the metal is not my style of music number one because it's punk, but metal has its greats and I think that Chill also has. An own style, they also have and I think that much is the singer's earnings. 30/5-2015