CHILDREN OF FALL-RIDING A BROKEN VEHICLE(CD-GENET RECORDS GEN 1227) Den här gruppen är tydligen från Malmö ,det visste jag inte. De spelar en typ av hardcore som är så typisk för Genet och det är väl bra det för då vet man vad man får när man köper en Genet-produkt. Det är lite halvskrikig sång och ett sound som är ganska rått. Men det finns vissa emoinfluenser i deras musik också. Children of Fall har ett namn som ett hårdrocksband med de lyckas i alla fall övertyga mej med sin hårda hardcore(SJU)  3/8-00 CHILDREN OF FALL-RIDING A BROKEN VEHICLE(CD-GENET RECORDS GEN 1227) This group is obvisouly from Malmö, I didn´t know. They play a style of hardcore which is typical for Genet and that´s good because you know what you get when you buy a Genetproduct. It´s a little halfshouty singing and a sound that is raw. But there´s some emoinfluences in the music also but Children of Fall have a name which make me thinks of a heavymetalband. but they manage to convince me with their hard hardcore(SEVEN)  3/8-00