CHERRY LIPS-CHERRY LIPS(CD-SWED METAL SM017-CD) Från Italien kommer den här gruppen som bara består av tjejer tror jag. Jag menar att jag tror att de kommer från Italien, att de är tjejer ser jag. Som vanligt blir jag lite kluven när det gäller band som bara består av tjejer. Får man säga tjejband? Får man jämföra med andra grupper av liknande stil. Jag skiter i det där och gör som jag vill. Girlschool och Donnas….någonstans mellan där tycker jag nog att man kan placera Cherry Lips och deras ganska poppiga metal. Jag menar inte att den på något sätt känns mesig men de har fått in så pass mycket melodier i sin metal. De kör en cover också på den gamla slagdängan Girls just wanna have fun.(SEX) 11/2-09

CHERRY LIPS-CHERRY LIPS(CD-SWED METAL SM017-CD) From Italy comes this group and it´s only girls in the group I think. I mean that I think that they comes from Italy, that they´re girls I see. As usual I´m a little bit divided when it´s a band which only have girls. Can you say girlband? Can you compare them with other bands in the similar style. I don´t give a damn about that and I do as I want. Girlschool and Donnas…somewhere between them I must say that we can place Cherry Lips and their really poppy metal. I don´t mean in any way that the music is weak but they have got so much melodies into the music in their metal. They do a cover on the old hitsong Girls just wanna have fun also.(SIX) 11/2-09