CHEMICAL VOCATION-A MISFIT IN PROGRESS(CD-PANIC &ACTION PANICCD01/SKIVA) Det här bolaget är tydligen någon slags underbolag till Burning Heart och jag vet inte om Peter Ahlqvist tycker det andra har blivit för stort. Skitsamma, detta är i alla fall bolagets första släpp och det är musik som gör i alla fall mig glad. Musikaliskt och melodiskt och en typ av emoinspirerad punkrock är vad Chemical Vocation framför i mina högtalare. Jag kan tänka mig att ni som är inne på lite snällare punkrock borde älska detta och jag kan tänka mig att Chemical Vocation kan få en hel del radiospelningar i och med sin ganska radiovänliga punkrock. Inget fel på det för man blir som sagt glad av deras musik och lyssna bara på titellåten så förstår ni vad jag menar.(SJU) 29/9-08

CHEMICAL VOCATION-A MISFIT IN PROGRESS(CD-PANIC &ACTION PANICCD01/SKIVA) This company is some sort of underlabel to Burning Heart and I don´t know if Peter Ahlqvist thinks that the other shit have being to big. Shit the same, this is anyway the labels first release and it´s music which makes me happy anyway. Musically and melodic and a type of emoinspired punkrock is what Chemical Vocation comes up with in my stereo. I can imagine that you who loves a little bit nicer punkrock should love this and I can imagine that Chemical Vocation can get some radiotime just because of their really radiofriendly punkrock. Not any wrong with that and I become happy of their music and only listen to the titletrack so can you understand what I mean.(SEVEN) 29/9-08