CHEMICAL THREAT-THEY DON´T CARE(CD-PORTSWOOD PUNX)

Chemical Threat har verkligen ett sound där de lever upp till sina influenser tycker jag. För hör man så många gamla engelska tuffa punkgrupper tycker jag. Inspelningen kanske inte är den bästa men man hör tendenserna i alla fall och att Uk82 och en hel del av anarchopunken har påverkat denna grupp till att spela sin tuffa musik som de gör. Man hör en hel del grupper här som Conflict, Subhumans etc när den här gruppen spelar sin tuffa punk/hardcore och jag tycker ni att ni skall försöka få tag på denna med en gång eller i alla fall ge gruppen en chans att få höras hemma hos er punkare för jag tror att ni kommer att gilla det mycket. 5/2-2015

*******

CHEMICAL THREAT-THEY DON´T CARE(CD-PORTSWOOD PUNX)

Chemical Threat really have a sound where they live up to their influences, I think. For one hears so many old English tough punk groups, I think. Recording may not be the best but you can hear tendencies in all cases and that the UK82 and a lot of anarchopunken has affected this group to play his tough music they make. You hear a lot of groups here who Conflict, Subhumans etc when this group plays its tough punk / hardcore and I think you that you will try to get hold of this right away or at least give the group a chance to be heard at the home of you punks because I think you'll like it a lot. 5/2-2015

CHEMICAL THREAT-HALFWAY TO DEAD LIVE AT THE HOBBIT(CD)

Den här liveskivan spelades in på Hobbit Pub i Southampton i oktober 2013. Det skall bli intressant att höra hur de gör sig live också. Man hör ganska snabbt att detta inte är en professionell inspelning för publiken hörs väldigt väl men det är ändå intressant att lyssna till. Kanske inte så att detta blir skivan jag lyssnar på varje dag precis men det är ändå kul att höra hur de låter live och att de verkligen har energi på scen. Det är ett snäpp tuffare live känns det som och jag kan tänka mig att publiken blev överkörd på denna pub. 5/2-2015

******

CHEMICAL THREAT-HALFWAY TO DEAD LIVE AT THE HOBBIT(CD)

This live album was recorded at Hobbit Pub in Southampton in October 2013. It will be interesting to hear how they make themselves live also. We hear quite quickly that this is not a professional recording for the audience heard very well but it's still interesting to listen to. Maybe not to make this album I listen to every day exactly but it's still fun to hear how they sound live and that they really have the energy on stage. There is a notch tougher live it feels like and I can imagine that the audience was run at this pub. 5/2-2015

CHEMICAL THREAT-VICIOUS(CD)

Jag gillar ju engelsk hardcore/crust och Chemical Threat kommer från Southampton och har gjort några skivor som jag verkligen gillar. Denna skivan pryds av en kille med gasmask och helt klart ett omslag i min smak. Jag gillar när man ser vad det är för typ av musik och inte blir för överraskad. Det blir så mycket lättare att sälja sin musik på det sättet. Chemical Threat har verkligen lyckats med att visa upp sig på den rätta sidan och man förstå ganska snabbt att det är engelsk hardcore i samma stil som Discharge, Varukers etc som är grejen för gruppen och det är musik som jag älskar och är uppväxt med. 24/9-2014

********

CHEMICAL THREAT-VICIOUS(CD)

I like the English hardcore/crust and Chemical Threat from Southampton and has made some records that I really like. This disc is graced by a guy with a gas mask and clearly a cover in my taste. I like when you see what it is for the type of music and not be too surprised. It becomes so much easier to sell their music in that way. Chemical Threat has certainly managed to show up on the right side and you understand pretty quickly that there are English-hardcore in the style of Discharge, Varukers, etc. that is the thing for the group and it's music that I love and grew up with. 24/9-2014

CHEMICAL THREAT-SYSTEM ERROR(CD)

Det ser ut som om gubbarna (I alla fall några) i gruppen har nått min ålder(nästan). Lite annorlunda sound på denna skiva och en låt som Supermarket sweep skulle nästa passa på ett Subhumans album och det måste väl vara en komplimang så god som någon när man spelar den här typen av hardcore. De är förbannade på mycket saker…detta står helt klart efter några låtar och de har verkligen förstått det här med att använda musiken som ett vapen för att få fram vad man tycker och tänker om olika saker som man är förbannad på. På framsidan av omslaget så är det någon slags upplopp och det är så hela skivan känns faktiskt. Som ett upplopp där man trots alla hårda ord känner sig riktigt nöjd efteråt. 24/9-2014

*******

CHEMICAL THREAT-SYSTEM ERROR(CD)

It looks like the guys (at least some) of the group have reached my age (almost). A little different sound on this album and a song like Supermarket Sweep would fit next to a Subhumans album, and it must surely be a compliment as good as any when playing this kind of hardcore. They are angry at the amount of things ... this is quite clear after a few songs and they really got it here using the music as a weapon to get what they feel and think about different things that you are pissed off. On the front of the cover so it is some kind of riot and that is how the whole album actually feels. As a riot in which, despite all the harsh words feel really happy afterwards. 24/9-2014