CHEEKS-ROYAL POP ELEVATION(CD-WOLVERINE WRR 078) Cheeks inleder med en gammal sjuttiotalslåt som heter Let´s be friends again och där kommer vi in på hur de låter med en gång. Det är lättsam pop med lite punktouch, ja det är väl sådant som skribenter kallar powerpop. Det är väl en bra beskrivning och jag kommer att tänka å en grupp som Only Ones och de tillhör ju en av mina favoritgrupper från sent 70-tal och tidigt 80-tal. Det finns så mycket melodier i deras musik så det nästan skulle kunna räcka till en del andra grupper också men Cheeks vill nog behålla de för sig själva och det skall vi låta dem göra.(ÅTTA) 5/2-01 CHEEKS-ROYAL POP ELEVATION(CD-WOLVERINE WRR 078) Cheeks starts with an old 70´s rocksong called Let´s be friends again and there we come in how they sound at once. It´s very easy pop and with a little punktouch ,yeah that´s that sort that musicreviewer call powerpop. It´sa good desription and I think of a group called Only Ones and they´re one of my favouritegroups from the late 70´s ,early 80´s. And there so much melodies in their music that they can share it with other group but I don´t think they want to do that. Cheeks wants to have them for themself and that will we let them do(EIGHT)  5/2-01