CHEAP STUFF-SKILL PILLS(CD-CONTRA RECORDS-CR 144)

Cheap Stuff är en väldigt intressant band från Tyskland. De sjunger i och för sig på engelska men de har en stil som skiljer sig lite från andra tyska band. De har tittat mer på den engelska punken tycker jag för det hörs i deras sound på ett positivt sätt. Tänk er gamla UK Subs, Exploited och blanda in lite streetpunk i det så är Cheap Stuff ett faktum. Jag gillar körerna i några av låtarna och de förstärker verkligen deras sound på ett positivt sätt. Det vimlar av melodier i deras punkrock och helt klart är gruppen ett grupp att kolla in i framtiden för det känns som om detta bara blir bättre och bättre. 5/12-2014

********

CHEAP STUFF-SKILL PILLS(CD-CONTRA RECORDS-CR 144)

Cheap Stuff is a very interesting band from Germany. They sing in and of themselves in English but they have a style that is slightly different from other German bands. They have looked more at the English punk, I think of the sounds in their sound in a positive way. Imagine the old UK Subs, Exploited and mix in a little street punk in it so is Cheap Stuff a fact. I like choirs in some of the songs and they really enhances their sound in a positive way. It abounds with melodies in their punk rock and clearly the group is a group to look into the future because it feels as if this just gets better and better. 5/12-2014

CHEAP STUFF-VICTIMS OF….(CD)

Den här tyska gruppen fick jag tag på via Facebook och jag fick för mig att de kom från Brasilien…fråga mig inte varför men idag spelar Tyskland mot Brasilien så varför inte ;-). Jag tycker ibland att det låter som om de sjunger på svenska men det är ju på engelska denna gruppen levererar sin musik. Det går fort som bara den och jag tycker mig höra streetpunkinfluenser men det är ändå punken som ligger närmast till att nämnas här…Sedan finns det andra saker som spelar in också…I Burning Bridges tycker jag mig höra ett piano och det blir lite mer rock n roll känsla i den låten. Jag gillar gruppen riktigt mycket och än en gång är det kul att stifta bekantskap med nya grupper mest hela tiden… Det är det som är det bästa med att hålla på med det jag gör att jag hela tiden får höra ny musik med nya grupper… kolla in detta med en gång..8/7-2014

********

CHEAP STUFF-VICTIMS OF….(CD)

This German group did I get through Facebook and I thought that they came from Brazil ... do not ask me why but today plays Germany against Brazil so why not;-). I sometimes think that it sounds like they are singing in Swedish, but it's in English this group delivers its music. It's fast as hell and I'm liking to hear street punk influences, but it's still punk closest to mention here ... Then there are other things that come into play as well ... In Burning Bridges I seem to hear a piano and it gets a little more rock n roll feel to the song. I like the group really much and once again it's fun to get to know new groups all the time ... That's what's the best thing to get involved with what I do because I always hear new music with new groups ... check into this at once 8/7-2014