CHEAPSKATE-GOING TO HELL(CD-PUNKINHEAD)

Den här skivan är fylld med demos från 1999-2001 och det är kanske ett bra sätt att kolla in hur de utvecklades på den tiden. För att vara demos så är det riktigt bra kvalité inledningsvis i alla fall. Snabbspelad punkrock i sanna hardcoreanda är vad som bjuds när Cheapskate sätter igång med sin musik. Jag tänker på en grupp som Poison Idea och det kanske inte är rätt men det känns som en rättvis beskrivning inledningsvis. Jag tycker att det är en kul skiva och så mycket bättre än jag trodde den skulle vara eftersom jag trodde ljudet skulle vara sämre etc. Så visst tycker jag att det finns många höjdpunkter på skivan och en annan grupp som dyker upp i mitt huvud är DRI och varför inte kolla in denna grupp också om ni gillar DRI och Poison Idea och det är så mycket bättre än man skulle trott eftersom det handlade om demos också. 16/3-2015

*******

CHEAPSKATE-GOING TO HELL(CD-PUNKINHEAD)

This album is filled with demos from 1999-2001 and it is perhaps a good way to check out how they evolved in that time. To be demos, so it's really good quality initially, anyway. Quick Played punk rock in true hardcore spirit is what is offered when Cheapskate embarks on his music. I think of a group Poison Idea and it may not be right but it feels like a fair description outset. I think it's a fun album and so much better than I thought it would be because I thought the sound would be worse, etc. So yes, I think there are many highlights of the disc and another group that pops up in my head, DRI and why not check out this group too if you like DRI and Poison Idea and it is so much better than one would have thought since it was about the demos too. 16/3-2015

CHEAPSKATE-CRY MER A LIVER(CD)

Här är det låtar från 2008 fram till 2013. Mestadels egna låtar men en cover av Verbal Abuse och en från Slayer..Det är riktigt hög kvalité på deras hardcore liknande toner och jag uppskattar deras musik riktigt mycket faktiskt. Det är ett stort antal låtar på denna skiva också(23 stycken) precis som på den ovanstående och det finns inte någon låt som faller utanför ramen och är dålig. Jag gillar deras sätt att blanda styrka, tuffhet och snabba låtar på det sätt som de gör och visst vi har hört det förut men Cheapskate gör det på ett bra sätt. Intet ont att säga om gruppen på något sätt och Cheapskate lyckas få mig att le och hoppas runt i stolen lite grand…16/3-2015

*******

CHEAPSKATE-CRY MER A LIVER(CD)

Here are the songs from 2008 until 2013. Mostly own songs but a cover version of Verbal Abuse, and one from Slayer..It is really high quality of their hardcore-like tones and I appreciate their music quite a lot actually. There are a large number of songs on this disc also (23 pieces) just like in the above and there is not any song that falls outside the frame and is poor. I like their way of blending strength, toughness and fast songs the way they do and some we've heard it before but Cheapskate do it in a good way. Nothing bad to say about the group in any way and Cheapskate manage to get me to smile and hope around in my chair a little bit ... 16 / 3-2015