CHARLEY HORSE-UNHOLY ROLLER(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 112-2) Charly Horse har nog lyssnat en hel del på Stray Cats förr i tiden för den typen av musik verkar ligga gruppen ganska varmt om hjärtat. Så visst har Jim Slim, Johnny Cash och så vidare varit influenser och inspirationskällor för just denna grupp. Det är inte så vanlig musik nuförtiden och därför kan jag uppskatta den mer. Men det kanske inte är något som jag kommer att sätta på varje dag utan mer om man har någon med bakåtkammat hår eller liknande hemma så kanske detta åker fram. Jag tänker lite på DAD:s countrypunklåtar ibland och då är gruppen som bäst.(SEX) 30/3-06

CHARLEY HORSE-UNHOLY ROLLER(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 112-2) Charly Horse have listened a whole lot to Stray Cats back in time and that type of music seems to be really warm in the heart for this group. So sure have Slim Jim , Johnny Cash and so on was influences and inspirations for just this group. It´s not so usual music nowadays and therefore I can appreciate it more. But this isn´t anything I will put on every day and it´s more that I put on it when somebody with slick hair or similar is at my home and then the record comes into the stereo. I think a little about DAD:s countrypunksongs sometimes and then the group is at it´s best.(SIX) 30/3-06