CHARLES BRONZON GANG VS FATMAN STRIKES-ATTACK FROM BELOW(CD-ANMAX)

CBG börjar skivan med fyra låtar och i första låten tanker jag på våra egna svenska grupp Sator eller något sådant för de blandar punk och rock n roll och powerpop och en gnutta Motörhead i en salig blandning och får därför till en väldigt dieseldoftande rock n roll. Jag tycker det låter riktigt bra och jag gillar när det ryker om grupperna så här. Fatman Strikes spelar också fyra låtar och har ett lite tuffare sound på något sätt tycker jag. Kanske lite mer metal i sin punkrock men det gör de riktigt gott och tempot är riktigt bra i alla fall. Jag gillar båda grupperna mycket och att de spelar en typ av punkmetal som är melodisk, snabb, tuff och riktigt bra! 19/3-2015

*******

CHARLES BRONZON GANG VS FATMAN STRIKES-ATTACK FROM BELOW(CD-ANMAX)

CBG starts the with four songs and the first song I think of our own Swedish group Sator or something like that for the mixing punk and rock n roll and power pop and a touch of Motörhead in a glorious mix and therefore to a very dieselfragrant rock n roll. I think it sounds really good and I like it when it smokes about groups like this. Fatman Strikes also plays four songs and has a bit tougher sound somehow I think. Maybe a little more metal in their punk rock but they do really good and the pace is really good anyway. I like both groups much and that they play a kind of punk metal, melodic, fast, tough and really good! 19/3-2015