CHAOS UK-SUMMER OF HATE(CD-SINGEL)

Detta är inte det “vanliga” Chaos Uk utan ett tidigare band och detta är en singel från den tiden. 1979 släpptes denna och jag är väldigt spänd på att lyssna på detta. Det kanske inte är det mest välspelade men det är en aning om hur det lät i den tidiga punken och jag gillar deras sound rätt mycket. Tänker lite på tidiga Charge(om någon minns dem) och det känns att detta är äkta och framförallt finns den äkta känslan av ilska och det är som en spottloska i ansiktet. Synd bara att denna grupp inte hade mer att ge ut än dessa två låtar men det är bara att hoppas på att de gör mer nya låtar så här 36 år efteråt. 8/5-2015

*******

CHAOS UK-SUMMER OF HATE(CD-SINGEL)

This is not the "normal" Chaos Uk without a previous band and this is a single from that time. 1979 was released this and I am very excited to hear this. It may not be the most well played but it is a clue how it sounded in the early punk and I like their sound quite a lot. Thinking a bit on the early Charge (if anyone remembers them) and it feels that this is genuine and above all there is the genuine feeling of anger and it's like a spit in the face. Too bad that this group had more to offer than these two songs but just hope that they make more new songs like this 36 years later. 8/5-2015