CHAMBERLAIN-EXIT 263(CD-ENGINEER RECORDS IGN 016) Nja, inte allt är bra som jag får in. Chamberlain har säkert något bra men den här sångaren har en röst som gör att han skulle passa in i Dr Hook eller som om han ville vara Van Morrison eller att få en roll i The Commitments. Nej, nu skall jag vara snäll men det är inte alltid så lätt att vara det. Chamberlains musik är väl ingen höjdare heller för de spelar en lite bluesig, släpig rock, inget för mig, tyvärr...(FYRA) 31/7-03 CHAMBERLAIN-EXIT 263(CD-ENGINEER RECORDS IGN 016) No, not everything is good that i get to my collection. Chmaberlain have surely something good but this singer sounds he wqill be in Dr Hook, or that he wants to be Van Morrison or that he want a role in The Commitments. No, now I must be nice but it´s not always so easy to be nice. Chamberlains music isn´t anything for me either and they play a little bit of bluesy, slow rock and that´s nothing for me...(FOUR)31/7-03