CHAKA-BATTLEFIELD/DEMOCRACY AND DEATH/DECAY(CD)

Den här gruppen kommer från Belgien och Brasilien , hur de nu får ihop det? Här har de lagt 3 releaser på samma brända CD. Först ut är deras 14-låtars Battlefield demo från 2007 som är en kaskad av ganska rå punkmusik i samma anda som Exploited och den typen av band. Jag trodde kanske lite mer på d-beat hardcore eller något sådant men det känns mer som om de är trogna den lite tuffare punken på denna demo och det verkar vara ganska dystra texter som de sjunger men det är väl den här musikens dilemma…att vara dyster. Nästa demo Democracy and death är i samma stil. Ganska OK ljud och arg musik…precis som det skall vara. Sist ut är epn Decay och den innehåller fem låtar och här låter de mer som jag ville ha dem. Som tidiga Discharge och det är en fröjd att höra. 3/12-2014

*******

CHAKA-BATTLEFIELD/DEMOCRACY AND DEATH/DECAY(CD)

This group comes from Belgium and Brazil, how they now get it together? Here they have added three releases on the same burned CD. First up is their 14-track demo from the Battlefield 2007 is a cascade of pretty raw punk music in the vein of Exploited and that kind of band. I thought maybe a little more on the d-beat hardcore or anything like that but it feels more like they are faithful to the little tougher punk on this demo and it seems to be pretty bleak lyrics as they sing but it is well this music's dilemma ... to be gloomy. The next demo Democracy and death are in the same style. Quite OK sound and angry music ... just as it should be. Last up is the ep Decay and contains five songs, and this allows the more I wanted them. As an early Discharge and it is a joy to hear. 3/12-2014